Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBE STANDARTLARI-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Gülnihal TORAMANLI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Azem ÖNDER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere Türkiye Muhasebe Standartlarının temel esaslarını ve uygulamalarını tanıtmaktır. Öğrencileri, muhasebe standartları ile tanıştırır ve muhasebe standartlarının ekonomik çevre içerisindeki işlevini gösterir. Öğrencilerin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standartları arasındaki farklılıkları açıklamasını sağlar. Vergi usul Kanununa göre hazırlanmış finansal tabloların Muhasebe Standartlarına uygun tablolara dönüştürülmesini sağlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Olarak Türkiye'de Muhasebe Uygulamaları, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve,TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler , TFRS 6 MadenKaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi,TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü,TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu , TMS 2 Stoklar,TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar , TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması,TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama , TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu),TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç,TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama , TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetler,TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi , TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar , TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan DoğanYükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler,TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü , TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları , TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları , TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi,TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları , TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri , TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi,TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar , TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler, TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları , TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler,TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler , TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi , TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar , TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri , TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Türkiye muhasebe standartlarını öğrenebilecektir. 12, 13, 16, 19, 6, 9A
1.1.TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırır ve Değerlendirir
5.1.TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirler
1.2. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tabloları yapar
2. Uluslararası muhasebe standartlarını öğrenebilecektir16, 6A
2.1. TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşunu uygular
2.2. TMS 2 Stoklar, TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayları uygular
3. Finansal raporlama standartlarını öğrenebilecektir16, 6, 9A
3.1. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat konularını kavrar
3.2. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama yapar
3.3. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama konularını kavrar
4. Standartların muhasebe kayıtlarını yapabilecektir12, 16, 6, 9A
4.1. 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların muhasebe kayıtlarını yapar
4.2. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetlerin muhasebe kayıtlarını yapar
5. Finansal raporlama standartlarını yorumlayabilecektir16, 6, 9A
5.2. TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferlerini yorumlar16, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Olarak Türkiye'de Muhasebe Uygulamaları, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
2TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler , TFRS 6 MadenKaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
3TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
4TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu , TMS 2 Stoklar
5TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar , TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri
6TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
7TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama , TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu)
8TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç
9TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama , TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
10TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi , TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar , TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan DoğanYükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler
11TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü , TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları , TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları , TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi
12TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları , TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri , TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
13TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar , TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler, TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları , TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler
14TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler , TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi , TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar , TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri , TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri
Kaynak
KGK ( Kamu Gözetim Kurumu sitesinden ) güncel bilgiler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, hukuk, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
5
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
7
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
11
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat, diğer ilgili kanunlar , yönetmelikler muhasebenin ilke ve kavramları, uluslar arası standartlar ve kalite bilincine sahip olmak.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBE STANDARTLARI-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Gülnihal TORAMANLI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Azem ÖNDER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere Türkiye Muhasebe Standartlarının temel esaslarını ve uygulamalarını tanıtmaktır. Öğrencileri, muhasebe standartları ile tanıştırır ve muhasebe standartlarının ekonomik çevre içerisindeki işlevini gösterir. Öğrencilerin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standartları arasındaki farklılıkları açıklamasını sağlar. Vergi usul Kanununa göre hazırlanmış finansal tabloların Muhasebe Standartlarına uygun tablolara dönüştürülmesini sağlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Olarak Türkiye'de Muhasebe Uygulamaları, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve,TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler , TFRS 6 MadenKaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi,TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü,TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu , TMS 2 Stoklar,TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar , TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması,TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama , TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu),TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç,TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama , TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetler,TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi , TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar , TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan DoğanYükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler,TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü , TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları , TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları , TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi,TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları , TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri , TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi,TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar , TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler, TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları , TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler,TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler , TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi , TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar , TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri , TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Türkiye muhasebe standartlarını öğrenebilecektir. 12, 13, 16, 19, 6, 9A
1.1.TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırır ve Değerlendirir
5.1.TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirler
1.2. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tabloları yapar
2. Uluslararası muhasebe standartlarını öğrenebilecektir16, 6A
2.1. TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşunu uygular
2.2. TMS 2 Stoklar, TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayları uygular
3. Finansal raporlama standartlarını öğrenebilecektir16, 6, 9A
3.1. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat konularını kavrar
3.2. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama yapar
3.3. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama konularını kavrar
4. Standartların muhasebe kayıtlarını yapabilecektir12, 16, 6, 9A
4.1. 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların muhasebe kayıtlarını yapar
4.2. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetlerin muhasebe kayıtlarını yapar
5. Finansal raporlama standartlarını yorumlayabilecektir16, 6, 9A
5.2. TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferlerini yorumlar16, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Olarak Türkiye'de Muhasebe Uygulamaları, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
2TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler , TFRS 6 MadenKaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
3TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Versiyonları), TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar , TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
4TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu , TMS 2 Stoklar
5TMS 7 Nakit Akış Tablosu , TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar , TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar , TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri , TMS 12 Gelir Vergileri
6TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ,TMS 17 Kiralama İşlemleri , TMS 18 Hasılat, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar , TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
7TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri , TMS 23 Borçlanma Maliyetleri , TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ,TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama , TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu)
8TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi ve Sonrası Versiyonu), TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar , TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum , TMS 33 Hisse Başına Kazanç
9TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama , TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü , TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar , TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme , TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
10TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar , TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi , TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar , TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan DoğanYükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler
11TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü , TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları , TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları , TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi
12TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları , TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması , TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı , TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri , TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
13TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar , TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler, TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları , TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler
14TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler , TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi , TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar , TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri , TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri
Kaynak
KGK ( Kamu Gözetim Kurumu sitesinden ) güncel bilgiler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, hukuk, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
5
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
7
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
11
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat, diğer ilgili kanunlar , yönetmelikler muhasebenin ilke ve kavramları, uluslar arası standartlar ve kalite bilincine sahip olmak.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:56