Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİ TABLOLAR ANALİZİ3+034
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45 Cumartesi 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Mali Tablolar,Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri,İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar ve İlkelerinin Açıklanması,Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi,Mali Analiz Teknikleri,Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği,Dikey Yüzde Yöntemi,Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi,Oran Analizi,Fon Akım Tablosu,Nakit Akim Tablosu,Özkaynak Değişim Tablosu,Konsolidasyon,Örnek Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilecektir1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
2.Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilecektir1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
3.Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumu ve gelişme eğilimini yorumlayabilecektir1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
4. Vaka analizleri üzerinde tartışarak sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirebilecektir1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
5. Disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirerek güncel olayların mali analizini yapabilecektir1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Mali Tablolar
2Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri
3İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar ve İlkelerinin Açıklanması
4Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi
5Mali Analiz Teknikleri
6Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği
7Dikey Yüzde Yöntemi
8Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi
9Oran Analizi
10Fon Akım Tablosu
11Nakit Akim Tablosu
12Özkaynak Değişim Tablosu
13Konsolidasyon
14Örnek Uygulama
Kaynak
Adem ÇABUK- İbrahim LAZOL. Mali Tablolar Analizi, Nobel Yayınları, 2008, Ankara. Ferruh ÇÖMLEKÇİ- Halim SÖZBİLİR ve Sabri BEKTÖRE. Mali Tablolar Analizi, Gülen Ofset, 2006, Eskişehir Ertuğrul ÇETİNER. İşletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, 4. Baskı, 2005, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Muhasebe, hukuk, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
0
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
0
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
0
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
0
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
0
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
0
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
0
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
0
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat, diğer ilgili kanunlar , yönetmelikler muhasebenin ilke ve kavramları, uluslar arası standartlar ve kalite bilincine sahip olmak.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu