Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK VERGİ SİSTEMİ2+024
Ders Programı Pazartesi 18:30-19:15 Pazartesi 19:30-20:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk Vergi Sistemi’ne ait özellikleri farklı boyutlarıyla ele alarak vaka boyutuyla çözüm üretebilen ve Türk Vergi Sistemi’ni olusturan özel vergi tiplerini ve bunlara ait uygulama hatalarını yorumlayabilecek analiz yeteneğine ulaştırmayı hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş Dersi: Kavramsal Çerçeve: Türk Vergi Sisteminin özellikleri,Gelir Üzerinden alınan vergilerin sınflandırılması ve vergi tekniği,Gelirin tespiti ve gelirin unsurları hakkında tespit şekilleri,Ücret tespit şekilleri ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulamaları,Ödenecek vergide tarh işlemleri ve ilgili beyanname teknikleri,Kurumlar vergisi ve sınıflandırması hakkında genel yapı ve sistematik,Kurumlar vergisinde matrahın tespit yöntemleri ve ilgili teknikler,Kurumlar vergisinde geçici vergi uygulamasına ait örnek durumlar,Kurumlar vergisinde geçerli muafiyet ve istisnalar,Harcamalar üzerinden alınan vergilere ait sınıflandırma ve teknikler,Katma değer vergisi,damga vergisinin uygulamasındaki önemli noktalar,Katma değer vergisine ait uygulama ve teknikler,Banka ve sigorta muameleleri vergisi,taşıt alım vergisine ait örnek yapı ve uygulamalar,Genel Değerlendirme ve Tartışmalar.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Vergi ile ilgili genel tanım ve ifadeleri bilir.1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 3, 4A, E, F
2. Vergi Hukuku' nun temel yaklaşımlarını, diğer özel hukuk dalları ile ilişkileri boyutuyla ilişkindirebilir. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3A, C, F
3. Türk Vergi Sistemi’ne ait özellikleri farklı boyutlarıyla ele alarak vaka boyutuyla çözüm üretebilir.1, 10, 12, 15, 17, 2, 3A, C, F
4. Türk Vergi Sistemi’ni olusturan temel vergi tiplerini ve bunlara ait uygulama hatalarını yorumlar.1, 10, 12, 15, 17, 2, 3A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş Dersi: Kavramsal Çerçeve: Türk Vergi Sisteminin özellikleri
2Gelir Üzerinden alınan vergilerin sınflandırılması ve vergi tekniği
3Gelirin tespiti ve gelirin unsurları hakkında tespit şekilleri
4Ücret tespit şekilleri ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulamaları
5Ödenecek vergide tarh işlemleri ve ilgili beyanname teknikleri
6Kurumlar vergisi ve sınıflandırması hakkında genel yapı ve sistematik
7Kurumlar vergisinde matrahın tespit yöntemleri ve ilgili teknikler
8Kurumlar vergisinde geçici vergi uygulamasına ait örnek durumlar
9Kurumlar vergisinde geçerli muafiyet ve istisnalar
10Harcamalar üzerinden alınan vergilere ait sınıflandırma ve teknikler
11Katma değer vergisi,damga vergisinin uygulamasındaki önemli noktalar
12Katma değer vergisine ait uygulama ve teknikler
13Banka ve sigorta muameleleri vergisi,taşıt alım vergisine ait örnek yapı ve uygulamalar
14Genel Değerlendirme ve Tartışmalar.
Kaynak
Prof. Dr. SALİM ATEŞ OKTAR, ''Vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi''

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
0
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
0
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
0
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
0
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
0
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
0
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
X
0
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
0
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu