Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE BORDRO UYGULAMALARI3+034
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Erkin ŞENBAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPersonel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisine genel bakış,İş hukukunun ve özlük işlerinin uygulama belgeleri nelerdir?,Ücret ve Ücret çeşitleri,Personel Özlük İşleri ve Bordrolama nedir?,Personel özlük işlerinin ve bordro uygulamalarının insan kaynakları işlevinde kullanımı,İş hukuku ile ilgili temel kavramları,İş sözleşmesi çeşitleri,İş sözleşmelerinin feshi,İşveren Sorumlulukları,Bordro Parametreleri,Bordro bilgileri ve düzenleme şekli,Tazminat Nedir? Tazminat Çeşitleri,Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri,Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Özlük İşleri ve bordro uygulamaları ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.1A, C
1.1. Personel özlük işleri kavramını açıklar.
1.2. Özlük İşleri ve Bordro uygulamalarının insan kaynakları fonksiyonlarında işleyişini sorgular.
1.3. İnsan kaynakları yönetiminde özlük işlemleri ve bordro uygulamalarını yorumlar.
2. Personel Özlük işlerini tasarlayabilecektir.1, 4
2.1. Personel özlük işlemleri ve belgeleri için nasıl hazırlanacağını öğrenir.
2.2. Kanunlarla ilgili temel kavramları anlar.
2.3. Personel devri sürecini yönetir.
3. Bordro uygulamaları ile ilgili faaliyetleri düzenleyebilecektir.1, 12, 4A, C
3.1. Personel Özlük işlemleri ve belgelerinin nasıl hazırlanacağını öğrenir.
3.2. Ücret bodrosunun yasal tarafını anlar.
3.3. Bordro Parametrelerini yönetir.
3.4. Tazminat hesaplamayı öğrenir.
4. İnsan kaynakları uygulamalarında iş hukukunu yorumlayabilecektir.1A, C
4.1. İnsan kaynaklarının iş hukuku ve bordro uygulamalarını tartışır.
4.2. İnsan kaynakları fonksiyonları açısından iş hukuku ve bordro uygulamalarının önemini açıklar.
4.3. İş hukuku ve bordro uygulamalarının önemini anlatır.
5. İşletmelerde özlük işleri ve bordro uygulamalarının işleyişini değerlendirebilecektir. 1A
5.1. Özlük ve bordro uygulamalarının insan kaynaklarında kullanımına yönelik örnekleri kıyaslar.
5.2. Özlük ve bordro uygulamalarının kullanımına yönelik örnekler verir.
5.3. Özlük işlemleri ve bordro uygulamlarının insan kaynaklarında yarattığı katma değeri saptar.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisine genel bakış
2İş hukukunun ve özlük işlerinin uygulama belgeleri nelerdir?
3Ücret ve Ücret çeşitleri
4Personel Özlük İşleri ve Bordrolama nedir?
5Personel özlük işlerinin ve bordro uygulamalarının insan kaynakları işlevinde kullanımı
6İş hukuku ile ilgili temel kavramları
7İş sözleşmesi çeşitleri
8İş sözleşmelerinin feshi
9İşveren Sorumlulukları
10Bordro Parametreleri
11Bordro bilgileri ve düzenleme şekli
12Tazminat Nedir? Tazminat Çeşitleri
13Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
14Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Örnekleri
Kaynak
Ders esnasında verilecektir.
Çetin, Canan, ve Esra Dinç Özcan. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
0
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
0
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
0
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu