Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ3+034
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışma yaşamına ilişkin temel ve güncel bilgiler, emek, sermaye ve piyasa ilişkileri, istihdam ve işsizlik, ücretler sistemi, gelir dağılımı, iş uyuşmazlıkları ve çözüm süreçleri, sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi gibi güncel konularda yeterli fikir ve bilginin edinilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerine Giriş, Kapsam ve Yöntem,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Temel Kavramları,Emek-Sermaye İlişkisinin Tarihsel Perspektifi,Emek Piyasaları,Emek Hareketliliği ve Emek Piyasasını Tayin Edici Faktörler,Emek Arzı ve Tayin Edici Faktörler,Ücret ve Ücret Sistemleri ,Gelir Dağılımı,Emek ve Verimlilik İlişkisi,İşsizlik ve Türleri,Sendikalar ve Toplu Pazarlık,12. Küreselleşme ve Değişen Çalışma Algısı,Çalışma Yaşamının Sorunları ve Sosyal Politika,Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politika ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.1, 12, 14, 15, 2, 3A
1.1. Alana dair temel kavramları ifade eder.1, 12, 14, 15, 2A
1.2. İktisadi sistemleri açıklar.1, 12, 14, 15, 2, 3A
1.3. Kavramları güncel piyasa ile ilişkisini anlatır.1, 19, 2, 3A
2. Çalışma ilişkileri tarihini açıklayabilecektir.1, 10, 12, 17A, C
2.1. Çalışma ekonomisi ve endüstrinin doğuşunu ifade eder.1, 11, 12B, C
2.2. Sistemin gelişme aşamalarını açıklar.1, 19, 2, 3A, C
2.3. Küreselleşme süreci ve günümüzdeki piyasa şartlarını anlatır.1, 10, 17, 19, 2, 9B
3. Emek-sermaye ilişkisini açıklayabilecektir.1, 10, 19, 2, 3B
3.1. Emek piyasasını, türlerini ve faktörlerini ifade eder.1, 10, 12, 19, 3B
3.2. Gelir dağılımı, ücret ve ücret sistemlerini açıklar.1, 19, 2, 3B
3.3. Emek-verimlilik ilişkisini ve işsizliği anlatır.1, 19, 2B
4. Sendikalar ve toplu pazarlık süreçlerini açıklayabilecektir.1, 19, 2, 3B
4.1. Sendikal hareketin doğuşu ve gelişimini ifade eder.1, 12, 19, 2, 3B
4.2. İş uyuşmazlıkları süreçlerini açıklar.1, 19, 2, 3B
4.3. Toplu pazarlık ve iş uyuşmazlıkları çözüm süreçlerini anlatır.1, 10, 12, 3B
5. Çalışma yaşamının sorunları ve çözüme yönelik politikaları açıklayabilecektir.1, 17, 2, 3B
5.1. Küreselleşme süreci ve değişen çalışma hayatının özelliklerini ifade eder.1, 2, 3B, C
5.2. Çalışma yaşamına ilişkin sorunları açıklar.1, 15, 2B
5.3. Çalışma yaşamı sorunlarının çözümüne ilişkin politikaları anlatır.1, 19, 2, 3B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerine Giriş, Kapsam ve Yöntem
2Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Temel Kavramları
3Emek-Sermaye İlişkisinin Tarihsel Perspektifi
4Emek Piyasaları
5Emek Hareketliliği ve Emek Piyasasını Tayin Edici Faktörler
6Emek Arzı ve Tayin Edici Faktörler
7Ücret ve Ücret Sistemleri
8Gelir Dağılımı
9Emek ve Verimlilik İlişkisi
10İşsizlik ve Türleri
11Sendikalar ve Toplu Pazarlık
1212. Küreselleşme ve Değişen Çalışma Algısı
13Çalışma Yaşamının Sorunları ve Sosyal Politika
14Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politika
Kaynak
Haftalara ait ders notları yüklenmiştir.
Konuya ilişkin makaleler önerilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
0
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
0
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
0
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu