Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ3+034
Ders Programı Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sosyal psikolojinin temel kavramlarını açıklayarak (sosyal etki, algı, uyma, tutumlar, tutum oluşumları,benlik, grup dinamiği, sosyalleşme) ve diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal psikolojiye genel bir giriş ve dersin işleyişi hakkında bilgi.,Sosyal psikoloji nedir? Diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi,Sosyal etki ve uyma,Sosyal etki ve uyma,Sosyal biliş (Sosyal Algı),Sosyal biliş (Sosyal Algı) Atıf kuramı,Tutum nedir? Özellikleri.,İletişim ve propaganda: Tutum değiştirme süreci,Sosyalleşme ve Sosyal gelişim,Benlik,Grup yapısı ve dinamiği,Grup yapısı ve süreci,Sosyal psikoloji ve kültür,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal psikolojisinin temel kavramlarını tanımlar..1, 10, 15, 2, 21A
2. Sosyal psikolojiyle ilgili ilkeleri açıklar.1, 10, 21, 3A
3. Uygulama yaptırmak (ödev vermek) suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve uygular.1, 10, 3A
4. Sosyal psikolojiyle ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüz çalışma hayatıyla ilişkilendirerek gösterir.1, 10, 2, 21, 3A
5. Sosyal psikoloji ile ilgili kuramsal yaklaşımları açıklar. 1, 10, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal psikolojiye genel bir giriş ve dersin işleyişi hakkında bilgi.
2Sosyal psikoloji nedir? Diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi
3Sosyal etki ve uyma
4Sosyal etki ve uyma
5Sosyal biliş (Sosyal Algı)
6Sosyal biliş (Sosyal Algı) Atıf kuramı
8Tutum nedir? Özellikleri.
9İletişim ve propaganda: Tutum değiştirme süreci
10Sosyalleşme ve Sosyal gelişim
11Benlik
12Grup yapısı ve dinamiği
13Grup yapısı ve süreci
14Sosyal psikoloji ve kültür
15Genel Değerlendirme
Kaynak
Çiğdem KAĞITÇIBAŞI 'Günümüzde İnsan ve İnsanlar'Evrim Yayınları,2015
Doğan Cüceloğlu 'İnsan ve Davranışı' Remzi Kitapevi, İstanbul, 2012 Nevzat Tarhan 'Toplum Psikolojisi' Timaş Yayınları, İstanbul, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
0
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
0
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
0
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu