Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan Semih ŞAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş hukuku ile ilgili kanunların incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; İş hukukunun tarihsel gelişimi ,İş hukukun temel kavramları ,İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih,İş hukukunun kaynakları ,İş hukukunun uygulama alanları ve uygulayan kurumlar,İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri ,Geniş anlamada iş sözleşmeleri ve hukuki niteliği,İş sözleşmesinin sona ermesi ,Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar,Çalışma süreleri ,İş kanunda fazla çalışma, günlük çalışma,Sosyal Güvenlik Mevzuatı ,Sosyal Güvenlik Mevzuatı ,Sosyal Güvenlik Mevzuatı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş hukukunun temel niteliklerini ve kavramlarını anlatabilecektir. 1, 12, 15, 2 A
1.1. İş hukukunu tanımlar ve temel niteliklerini anlatır. 1, 12, 14, 15, 2, 3 A
2. Bireysel ve toplu iş hukukundan doğan hakları ve işleyişini anlatabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
2.1. Bireysel ve Toplu iş hukukunu tanımlar. 1, 14, 15, 2 A
2.2. Bireysel ve Toplu iş hukukundan kaynaklı sorunları yorumlar. 1, 14, 15, 2 A
3. İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel sosyal güvenlik kavram ve ilkelerini kullanabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
3.1. Sosyal Güvenlik alanında en temel bilgileri anlatır. 1, 14, 15, 2 A
4. İş hayatında karşılaşabilecekleri sosyal güvenlik iş ve işlemlerine ilişkin sorunları çözebileceklerdir. 1, 14, 15, 2 A
4.1. İş hayatında karşılaşabileceği problemleri çözme yeteneğine sahip olur. 1, 14, 15, 2 A
5. İş hayatlarında, bilinçli sigortalı veya işveren olarak faaliyet gösterebilecekler. 1, 14, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş hukukunun tarihsel gelişimi
2 İş hukukun temel kavramları
3 İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih
4 İş hukukunun kaynakları
5 İş hukukunun uygulama alanları ve uygulayan kurumlar
6 İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri
7 Geniş anlamada iş sözleşmeleri ve hukuki niteliği
8 İş sözleşmesinin sona ermesi
9 Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar
10 Çalışma süreleri
11 İş kanunda fazla çalışma, günlük çalışma
12 Sosyal Güvenlik Mevzuatı
13 Sosyal Güvenlik Mevzuatı
14 Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Kaynaklar
Yok
Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku- Beta Yayınları, 9 Baskı İş Hukuku Uygulamaları, Haluk Hadi Sümer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 2 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 127
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu