Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI LOJİSTİK 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası lojistik kapsamında; kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi,2. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu,3. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu,4. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları,5. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları,6. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri,7. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri,8. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi,9. Oyun Teorisi,10. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri,11. Lojistik Performans Indeksi(LPI),12. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler,13. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik,14. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.1.Ticaret ve ekipman dengesini yorumlar. 1, 10, 2
3.2.Taşıma Türü Seçimini listeler. 1, 10, 2
3.3.Taşıma Organizasyonlarını planlar. 1, 10, 2
4.1.Karma Taşımacılığın boyutlarını listeler. 1, 10, 2
4.2.Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını tanımlar. 1, 10, 2
4.3.Karma taşımacılığın faydalarını listeler. 1, 10, 2
5.Uluslararası Boyuttaki kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığını ve bağlantılarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
5.1.Uluslararası boyuttaki kara yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
5.1.Uluslararası boyuttaki deniz yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
1. Uluslararası Lojistik Anlayışını açıklayabilecektir. 1, 10 A, E
1.1. Uluslararası Lojistik kavramını tanımlar. 1, 10, 2
1.2. Uluslararası Lojistik Kavramının gelişimini yorumlar. 1, 10, 2
2. Uluslararası Lojistiğin Boyutlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2 A, E
2.1. Coğrafi Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
2.2. Sektörel Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
2.3. Fonksiyonel Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
3. Uluslararası Yük Taşımacılığının önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
4. Uluslararası Boyuttaki karma taşımacılığı açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
5.3. Uluslararası boyuttaki demir yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
5.4. Uluslararası boyuttaki boru hattı taşımacılığını açıklar. 1, 2
6. Lojistik Üs Kavramını açıklayabilecektir. 1, 19 A, E
6.1. Lojistik Üs kavramını tanımlar. 1, 2
6.2. Lojistik Üs türlerini listeler. 1, 2
6.3. Lojistik Üslerin Temel Özelliklerini listeler. 1, 2
6.4. Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamiklerini tanımlar. 1, 2
7. Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritasını açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 8 A, C, D, E
7.1. Türkiye’de Ulaştırma Politikalarındaki Dönüşümü saptar. 1, 10, 12, 8 C, D
7.2. Türkiye’de Ulaştırma Eylem Planlarını açıklar. 1, 10, 12, 8 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi
2 2. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu
3 3. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu
4 4. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları
5 5. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları
6 6. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri
7 7. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri
8 8. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi
9 9. Oyun Teorisi
10 10. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri
11 11. Lojistik Performans Indeksi(LPI)
12 12. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler
13 13. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik
14 14. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası
Kaynaklar
Öğretim görevlisi ders notları
Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları. Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing. Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu