Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI PAZARLAMA 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Pazarlama İlkeleri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararlarının nasıl alındığının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Pazarlamaya Giriş,Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre ,Uluslararası Pazarlama Yönelimleri,Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar,Vaka Çalışmaları,Vaka Çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Uluslararası pazarlama araştırmalarının öneminin kavranması, uluslararası araştırma planlaması basamaklarının öğrenir. 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3 A, C
2.Uluslararası pazarlarda bölümlendirme, hedef pazarlama ve konumlandırma konularının öğrenilmesi. 1, 12 A
3.Uluslararası pazarlara giriş stratejileri hakkında bilgi sahibi olunması. 1, 12 A, C
4.Uluslararası pazarlarda, pazarlama karması planlamasının öğrenilmesi, adaptasyon ve standardizasyon kararlarının alınmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12 A
5.Dijital çağın uluslararası ticarete etkilerini kavrar. 1, 12 A
6.Uluslararası pazarlama, liderlik, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının ilişkilendirilmesi. 1
1.1. Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makro çevresel faktörleri öğrenebilecektir. 1, 12 A
4.1. Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma elemanları detaylı olarak öğrenip, uygulayabilecektir. 1 A
5.1. Uluslararası pazarlamada teknoloji ve alternatif kanallar sayesinde rekabet avantajı sağlamayı öğrenebilecektir. 1, 11 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlamaya Giriş
2 Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre
3 Uluslararası Pazarlama Yönelimleri
4 Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları
5 Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I
6 Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II
7 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I
8 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II
9 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I
10 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II
11 Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
12 Vaka Çalışmaları
13 Vaka Çalışmaları
Kaynaklar
Derste verilen sunumlar
Küresel Pazarlama, Warren Keegan, Pearson Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu