Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mahmut DUVARCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mahmut DUVARCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Vergi Sistemi’ne ait özellikleri farklı boyutlarıyla ele alarak vaka boyutuyla çözüm üretebilen ve Türk Vergi Sistemi’ni olusturan özel vergi tiplerini ve bunlara ait uygulama hatalarını yorumlayabilecek analiz yeteneğine ulaştırmayı hedefler.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş Dersi: Kavramsal Çerçeve: Türk Vergi Sisteminin özellikleri,Gelir Üzerinden alınan vergilerin sınflandırılması ve vergi tekniği,Gelirin tespiti ve gelirin unsurları hakkında tespit şekilleri,Ücret tespit şekilleri ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulamaları,Ödenecek vergide tarh işlemleri ve ilgili beyanname teknikleri,Kurumlar vergisi ve sınıflandırması hakkında genel yapı ve sistematik,Kurumlar vergisinde matrahın tespit yöntemleri ve ilgili teknikler,Kurumlar vergisinde geçici vergi uygulamasına ait örnek durumlar,Kurumlar vergisinde geçerli muafiyet ve istisnalar,Harcamalar üzerinden alınan vergilere ait sınıflandırma ve teknikler,Katma değer vergisi,damga vergisinin uygulamasındaki önemli noktalar,Katma değer vergisine ait uygulama ve teknikler,Banka ve sigorta muameleleri vergisi,taşıt alım vergisine ait örnek yapı ve uygulamalar,Genel Değerlendirme ve Tartışmalar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vergi ile ilgili genel tanım ve ifadeleri bilir. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 3, 4 A, E, F
2. Vergi Hukuku' nun temel yaklaşımlarını, diğer özel hukuk dalları ile ilişkileri boyutuyla ilişkindirebilir. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3 A, C, F
3. Türk Vergi Sistemi’ne ait özellikleri farklı boyutlarıyla ele alarak vaka boyutuyla çözüm üretebilir. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3 A, C, F
4. Türk Vergi Sistemi’ni olusturan temel vergi tiplerini ve bunlara ait uygulama hatalarını yorumlar. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersi: Kavramsal Çerçeve: Türk Vergi Sisteminin özellikleri
2 Gelir Üzerinden alınan vergilerin sınflandırılması ve vergi tekniği
3 Gelirin tespiti ve gelirin unsurları hakkında tespit şekilleri
4 Ücret tespit şekilleri ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulamaları
5 Ödenecek vergide tarh işlemleri ve ilgili beyanname teknikleri
6 Kurumlar vergisi ve sınıflandırması hakkında genel yapı ve sistematik
7 Kurumlar vergisinde matrahın tespit yöntemleri ve ilgili teknikler
8 Kurumlar vergisinde geçici vergi uygulamasına ait örnek durumlar
9 Kurumlar vergisinde geçerli muafiyet ve istisnalar
10 Harcamalar üzerinden alınan vergilere ait sınıflandırma ve teknikler
11 Katma değer vergisi,damga vergisinin uygulamasındaki önemli noktalar
12 Katma değer vergisine ait uygulama ve teknikler
13 Banka ve sigorta muameleleri vergisi,taşıt alım vergisine ait örnek yapı ve uygulamalar
14 Genel Değerlendirme ve Tartışmalar.
Kaynaklar
Prof. Dr. SALİM ATEŞ OKTAR, ''Vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi''

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
X
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu