Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİCARET HUKUKU 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslı TURAN ALTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ticaret Hukuku dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube Kavramı,Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar,Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi,Tacir Sıfatına Bağlı Sonuçlar,Bağımlı Tacir Yardımcıları,Bağımsız Tacir Yardımcıları,Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka,Rekabet,Cari Hesap Sözleşmesi,Adi Şirket,Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler,Anonim Şirketler,Limited Şirketler,Kıymetli Evrak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri yorumlayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır. 1, 12, 2 A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri saptar. 1, 12, 2 A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları aktarır. 1, 12, 2 A
2. Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 2 A
2.1. Ticari işletmeyi tanır. 1, 12, 2 A
2.2. Ticari işi betimler. 1, 12, 2 A
2.3. Tacir sıfatını saptar. 1, 12, 2 A
2.4. Şahıs şirketlerini betimler. 1, 12, 2 A
3. Ticaret hukukuna ilişkin sorunları çözümleyebilecektir. 1, 12, 2 A
3.1. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrar. 1, 12, 2 A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümleri saptar. 1, 12, 2 A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular. 1, 12, 2 A
4. Ticaret hukukunun kökenini açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
5. Ticaret hukuku teorisini yorumlayabilecektir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube Kavramı
2 Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar
3 Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi
4 Tacir Sıfatına Bağlı Sonuçlar
5 Bağımlı Tacir Yardımcıları
6 Bağımsız Tacir Yardımcıları
7 Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka
8 Rekabet
9 Cari Hesap Sözleşmesi
10 Adi Şirket
11 Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler
12 Anonim Şirketler
13 Limited Şirketler
14 Kıymetli Evrak
Kaynaklar
SUMER, Ayşe (2015) Ticaret Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
X
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu