Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İKTİSADA GİRİŞ II 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, ekonominin dayandığı temel ilkeleri, bireylerin ve firmaların bu ilkeler ışığında nasıl hareket edip karar verdiklerini açıklamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Makro İktisada Giriş,Milli Gelir Hesaplaması,Ekonomik Büyüme,Para, Tasarruf, Yatırım ve finansal sistem,Enflasyon,İşgücü piyasası ve işsizlik,Para arzı ve para talebi,Mal ve para piyasalarında toplam talep,Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu,Maliye ve para politikası,Finansal krizler,Uluslararası ticaret,Uluslararası finans,Makro iktisatta alternatif görüşler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilir. Merkez bankasının kararlarını değerlendirebilir. Uygulanan para politikasını teorik bağlamda eleştirebilir. Devletin uyguladığı maliye politikasını değerlendirebilir. Ekonomik kalkınma için gerekli uzun dönemli iktisat politikaları hususunda yorum yapabilir. 1, 12, 18 A, C
3. Güncel ekonomik olayları analiz edebilir. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlayabilir. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışabilir. Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz edebilir. 1, 10, 15 C
4. İktisadi ekolleri çeşitli açılardan karşılaştırabilir. Klasik iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlayabilir. Keynesçi iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlayabilir. 1, 10, 12 C
1. Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilir. Finansal piyasaların işleyişini anlatabilir. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirebilir. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklayabilir. 1, 10, 12 A, C
5. Diğer iktisadi ekollerin iktisat politikası önerilerini genel olarak anlatabilir. İktisadi ekollerin hangi konularda görüş ayrılığı yaşadığını, hangi konularda benzer düşündüğünü yorumlayabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Makro İktisada Giriş
2 Milli Gelir Hesaplaması
3 Ekonomik Büyüme
4 Para, Tasarruf, Yatırım ve finansal sistem
5 Enflasyon
6 İşgücü piyasası ve işsizlik
7 Para arzı ve para talebi
8 Mal ve para piyasalarında toplam talep
9 Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu
10 Maliye ve para politikası
11 Finansal krizler
12 Uluslararası ticaret
13 Uluslararası finans
14 Makro iktisatta alternatif görüşler
Kaynaklar
Sharon M. Oster vd, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2014,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 12 1 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu