Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dış Ticaret ile ilgili temel kavramları açıklayarak, dış ticaret işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekline ilişkin örnek olaylara yer vererek, dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi etmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Ticaret ve Önemi ,Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar ,Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler- II ,Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Belgeleri (Poliçe, Aval, İskonto) ve Sigorta. ,Uluslararası Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri (Charter Party konişmento dahil) . ,Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri-II (Akreditif) ,Akreditifli Ödeme-Teyitli ve Teyitsiz Akreditif. ,Akreditifli Ödeme-Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif ,Garanti Mektupları/Teminat Akreditifleri (Kontrgaranti ve Teyitli Standby Akreditif dahil). ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Kuralları. ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil). ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri ,Genel Tekrar ve Riskler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
11.Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri kurallarına tanımlayabilecektir. 1, 3 A
Genel Tekrar 2, 3
1. Uluslararası Ticaretin önemini açıklayabilecektir. 1, 2 A
2. Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşları açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1 Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri ve bunlara bağlı alt örgütler, Eximbank, Milletlerarası Ticaret Odası, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Bankalar, Uluslararası taşımacılık ve lojistik firmaları ve Dünya Gümrük Örgütünü tanımlar. 1, 2, 3 A
3. Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler- II detaylı tanımlayabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
3.1 Mali belgeleri (poliçe, aval ve iskonto) tanımlar. 1, 2 A
4. Uluslararası Ticarette Kullanılan taşıma belgelerini açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
4.1 Taşıma belgelerini, Charter Party konişmento dahil tanımlar. 1, 2 A
5. Akreditifli Ödemeyi tanımlayabilecektir. 1, 3 A
5.1 Teyitli ve Teyitsiz Akreditif türlerine karşılaştırabilir. 1, 3 A
6. Akreditifli Ödeme türlerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
6.1 Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif türlerini açıklar. 1, 2, 3 A
7. Garanti Mektupları/Teminat Akreditiflerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
7.1 Kontrgaranti ve teyitli standby akreditifler dahil, garanti mektuplarını tanımlar. 1, 2, 3 A
8. Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Kurallarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
8.1 Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından düzenlenen uluslararası ticaret kurallarını açıklar. 1, 2 A
9. Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil) tanımlayabilecektir. 1, 2 A
9.1 Uluslararası ticaret mevzuatı, ihracat ve ülke kredilerini tanımlar. 1, 2 A
10. Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat tanımlayabilecektir. 1, 2 A
10.1 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat kurallarını tanımlar. 1, 2 A
11.1 Uluslararası Ticaret Mevzuatı, Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri kurallarını tanımlar. 1, 2, 3 A
12. Gümrük Kurallarını tanımlayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
12.1 Gümrük temel kurallarını tanımlar. 1, 3 A
13. Uluslararası Ticaret risklerini tanımlayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
13.1 Uluslararası ticaret risklerini (kur riski, belge riski, ülke riski vb.) tanımlar. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret ve Önemi
2 Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar
3 Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler- II
4 Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Belgeleri (Poliçe, Aval, İskonto) ve Sigorta.
5 Uluslararası Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri (Charter Party konişmento dahil) .
6 Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri-II (Akreditif)
7 Akreditifli Ödeme-Teyitli ve Teyitsiz Akreditif.
8 Akreditifli Ödeme-Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif
9 Garanti Mektupları/Teminat Akreditifleri (Kontrgaranti ve Teyitli Standby Akreditif dahil).
10 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Kuralları.
11 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil).
12 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat
13 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri
14 Genel Tekrar ve Riskler
Kaynaklar
1. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar; 2. Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2015; 3. Celalettin Cantekin, Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası Bankacılık, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
X
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 3 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 8 56
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu