Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÜMRÜK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Erdem İLBEYİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemlerini hakkında farkındalığı artırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca dış ticarette kullanılan kambiyo işlemleri hakkında da bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Gümrük kanunu ve gümrükle ilgili kavramlar,Gümrük belgeleri ve uygulamaları,Gümrük rejimleri,Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,İhracatta gümrük işlemleri,İthalatta gümrük işlemleri,Ara sınav,Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri, eşya kıymeti kavramı,Gümrüklerde usulsüzlüğün önlenmesi ve cezaları,Serbest bölgelerde gümrük işlemleri,Dış ticarette ödeme şekilleri ve finansman,Türkiye'de kambiyo mevzuatı,Kambiyo mevzuatında özel konular,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gümrük Mevzuatının kapsamı ve bazı temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2, 3 A
Gümrük İşlemleriyle ilgili çeşitli kavramları aktarır. 1, 2, 3 A
Gümrük Uygulamasının ana unsurlarını açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Gümrük Mevzuatı kapsamında çeşitli rejim uygulamalarını açıklar. 1, 2 A
Gümrük İşlemlerine ilişkin mali yükümlülükleri açıklar. 1, 12, 4 A
Türk Gümrük Mevzuatına göre Uyuşmazlıklar ve çözüm yollarını açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Dış ticaret işlemlerinde kambiyo rejiminin önemini kavrar. 1, 2, 3 A
Dış ticaret işlemlerinde kambiyo rejiminin işlevini öğrenir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gümrük kanunu ve gümrükle ilgili kavramlar
2 Gümrük belgeleri ve uygulamaları
3 Gümrük rejimleri
4 Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
5 İhracatta gümrük işlemleri
6 İthalatta gümrük işlemleri
7 Ara sınav
8 Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri, eşya kıymeti kavramı
9 Gümrüklerde usulsüzlüğün önlenmesi ve cezaları
10 Serbest bölgelerde gümrük işlemleri
11 Dış ticarette ödeme şekilleri ve finansman
12 Türkiye'de kambiyo mevzuatı
13 Kambiyo mevzuatında özel konular
14 Final sınavı
Kaynaklar
Dış Ticaret, Gümrük, Kambiyo İşlemleri ve Uygulaması, Gökhan Terzi, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
X
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 12 2 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 5 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 5 15
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu