Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. İrfan ERSİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinmek ve kıyaslama yapmak.Ayrıca yaşanan ekonomik gelişmeleri Dünya ekonomisi ekseninde değerlendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Türkiye Ekonomisine Giriş,Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938),Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950),Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960),Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri,Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979),Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası),1980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri,Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları,1990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları,2000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı,Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları,Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu,Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Türk ekonomisinin yapısını anlayabılır 1, 10, 3 A
2-Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının dönemsel analizi yapılır ve sektörel yapılardaki gelişim ve değişim incelenir. 1, 10, 3 A
3-Türkiye’de güncel iktisadi verilerin ve sorunların incelemesi yapılır 1, 3 A
4-Ülkelerarası ekonomi kıyaslamasına gidilip, Türkiye ekonomisi ile alakalı değerlendirme yapılır 1, 3 A
5-Uygulanan iktisat politikaları ile ilgili analiz ve yorumlama yetisi kazandırılır. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Ekonomisine Giriş
2 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938)
3 Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950)
4 Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960)
5 Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri
6 Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979)
7 Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası)
8 1980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri
9 Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları
10 1990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları
11 2000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı
12 Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları
13 Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu
14 Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler
Kaynaklar
“Türkiye Ekonomisi” Yakup Kepenek, “Türkiye İktisat Tarihi” Korkut Boratav, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonimisi” Erinç Yeldan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu