Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI BANKACILIK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası finans kuruluşları ile uluslararası bankacılık sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi,Küresel ve Bölgesel Ekonomik Örgütler,Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Diğer İkili Anlaşmalar,Serbest Bölgeler, Transit Ticaret ve Sınır Ticareti,Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri,Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı,Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları ve Derecelendirme Ölçütleri,Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri,Dış Ticaret Mevzuatı,Konvertibilite, Döviz Kuru ve Kur Sistemleri,Döviz Piyasaları, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma Yöntemleri,Uluslararası Transfer ve Tanımlama Sistemleri,Uluslararası Ticarete Yönelik Bankacılık Faaliyetleri,Uluslararası Para ve Sermaye Piyasalarından Sağlanan Fonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi
2 Küresel ve Bölgesel Ekonomik Örgütler
3 Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Diğer İkili Anlaşmalar
4 Serbest Bölgeler, Transit Ticaret ve Sınır Ticareti
5 Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
6 Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı
7 Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları ve Derecelendirme Ölçütleri
8 Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri
9 Dış Ticaret Mevzuatı
10 Konvertibilite, Döviz Kuru ve Kur Sistemleri
11 Döviz Piyasaları, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma Yöntemleri
12 Uluslararası Transfer ve Tanımlama Sistemleri
13 Uluslararası Ticarete Yönelik Bankacılık Faaliyetleri
14 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasalarından Sağlanan Fonlar
Kaynaklar
Vurucu M. , Arı M. U. ,Uluslararası Bankacılık ve Finans, Seçkin Yayıncılık, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 12 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu