Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİGORTACILIK UYGULAMALARI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Vehbi AYVAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sigortacılık mesleğinin makro olarak yapısı ve unsurları anlatıldıktan sonra temel düzeyde hukuki yapı, teknik branş uygulamaları ile hasar yönetimi ile ilgili bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sigortacılık ve Sigorta sektörüne genel bakış.,Sigorta şirketlerinin ana hizmet birimleri, Reasürans , brokerlik kavramı ve sigorta aracıları bilgisi ile temel kavramları,Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta kitabı ve diğer regülasyon (BK, SK, KTK),Sigorta ve Sorumluluk,Kaza Sigortalar- Trafik - uygulamalar ve hasar,Kaza Sigortaları –Kasko- uygulamalar ve hasar,Yangın Sigortaları uygulamalar ve hasar,Nakliyat, Makina – Mühendislik- ve İnşaat sigortaları,Tamamlayıcı Sağlık ve Sağlık Sigortaları,Tarım Sigortaları Kapsamı, uygulama ve hasar,Hasar yönetimi uygulamaları,Sahte Hasarlar, Hasar denetimi uygulamaları,Sigortacılığın ekonomideki yeri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sigortacılığın hizmet organizasyonu ve işleyişini açıklayabilecektir. 1 A
1.1. Sigortacılığın işleyişini ve mekanizmalarını tanımlar 1 A
1.2. Şirket, Reasürans, Brokerlik ve Aracılık kavramlarını tanımlar. 1 A
2. Türkiye’deki Sigortacılığın hukuki boyutları algılanır 1 A
2.1. Türk Ticaret Kanunu Sigorta Kitabı analiz edilir. 1 A
2.2. Sigortacılık Kanunu, KTK ve BK sigorta hükümleri irdelenir . 1 A
2.3. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili ikincil mevzuat irdelenir. 1 A
3. Kaza, Yangın, Nakliyat,Sağlık ve Tarım başta olmak üzere teknik brans uygulamalarını yapabilecektir. 1 A
3.1. Trafik sigortası nedir,teminatlar, fiyat ve uygulamalarını açıklar. 1 A
3.2. Kasko sigortası nedir,teminatlar, fiyat ve uygulamalarını açıklar 1 A
3.3. Yangın sigortası nedir,teminatlar,fiyat ve uygulamalarını açıklar. 1 A
3.4. Sağlık Nakliyat, Tarım ve diğer teknik branşları açıklar. 1 A
4. Hasar yönetim ve denetim çalışmalarını analiz eder. 1 A
4.1. Hasar dosyası nasıl oluşur kavramını açıklar. 1 A
4.2. Hasar süreci branşlara göre nasıl yönetiliri tanımlar. 1 A
4.3. Hasar denetimi nasıl yapılırı yorumlar. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sigortacılık ve Sigorta sektörüne genel bakış. Okuma
2 Sigorta şirketlerinin ana hizmet birimleri Okuma
3 Reasürans , brokerlik kavramı ve sigorta aracıları bilgisi ile temel kavramları Okuma
4 Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta kitabı ve diğer regülasyon (BK, SK, KTK) Okuma
5 Sigorta ve Sorumluluk Okuma
6 Kaza Sigortalar- Trafik - uygulamalar ve hasar Okuma
7 Kaza Sigortaları –Kasko- uygulamalar ve hasar Okuma
8 Yangın Sigortaları uygulamalar ve hasar Okuma
9 Nakliyat, Makina – Mühendislik- ve İnşaat sigortaları Okuma
10 Tamamlayıcı Sağlık ve Sağlık Sigortaları Okuma
11 Tarım Sigortaları Kapsamı, uygulama ve hasar Okuma
12 Hasar yönetimi uygulamaları Okuma
13 Sahte Hasarlar, Hasar denetimi uygulamaları Okuma
14 Sigortacılığın ekonomideki yeri Okuma
Kaynaklar
Ders Notları
Av. Zihni Metezade – Av.Nurettin T. Güleli (2011), Yeni Türk Ticaret Kanunu 6. Kitap Sigorta Hukuk, Gürer Yayıncılık, İstanbul Y.Kemal Çuhacı(Derleyen)(2004),Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü,Milli Reasürans T.A.Ş , İstanbul Hilmi Acınan - Dr.İlyas Akhisar(2014), Reasürans,Filiz Yayıncılık, İstanbul Hilmi Acınan - Dr.İlyas Akhisar(2014), Sigortacılıkta Hasar,Filiz Yayıncılık, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 4 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 5 15
Proje Sunumu / Seminer 12 7 84
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 7 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 99
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu