Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FAİZSİZ FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bankacılık sisteminden aldığı pay her geçen gün artan Katılım Bankacılığı’nın temel prensipleri, işleyişi, ve dinamikleri tarihi ve güncel perspektifle ele alınacak, Konvansiyonel Bankacılık siteminden ayrışan noktaları analiz edilecek ve gelecek stratejisi incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bankacılık Sistemi ve Genel Kavramlar,Bankacılık Sistemi ve Genel Kavramlar,Bankacılık’ın Tarihi, Banka Bilanço Analizi,Bankacılık Sistemi – Temel Oyuncular ve Performans Analizi,Faizsiz Finansın Tarihi,Dünyada Katılım Bankacılığı,Türkiye’de Katılım Bankacılığı’nın Dünü, Bugünü,Katılım Bankacılığı, Krizler, Reel Sektör İlişkisi ve Ekonomiye Katkıları,Türkiye’de Katılım Bankalarının Finans Sistemindeki Pozisyonu ve Performansı,Katılım Bankacılığı’nda Fon Toplama Yöntemleri,Katılım Bankacılığı’nda Yabancı Kaynak Temini ve Sukuk,Katılım Bankacılığı’nda Fon Kullandırma Yöntemleri,Katılım Bankacılığı’nın Temel Problemleri,Katılım Bankacılığı Stratejisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Faizsiz finansın tarihte uygulama temel prensiplerini anlar. 1 A
2. Katılım Bankacılığı'nı Geleneksel Bankalardan ayıran prensip, uygulama ve hedefleri anlar. 1 A
3. Katılım Bankacılığının gelişimi, yasal uygulamalar, pratik ve teorik çerçevesini açıklar 1 A
4. Katılım Bankacılığı’nın Bankacılık sistemi içindeki pozisyonunu, performansını ve gelecek vizyonunu anlar. 1 A
5. Katılım Bankacılığı’nın kullandığı iç ve dış kaynakları, borçlanma araçlarını, fon kullandırma usullerini anlar. 1 A
6. Katılım Bankacılığı’nın ekonomiye kazandırdıklarını ve finansal krizlere karşı yapısal korunma dinamiklerini anlar. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık Sistemi ve Genel Kavramlar Okuma
2 Bankacılık Sistemi ve Genel Kavramlar Okuma
3 Bankacılık’ın Tarihi, Banka Bilanço Analizi Okuma
4 Bankacılık Sistemi – Temel Oyuncular ve Performans Analizi Okuma
5 Faizsiz Finansın Tarihi Okuma
6 Dünyada Katılım Bankacılığı Okuma
7 Türkiye’de Katılım Bankacılığı’nın Dünü, Bugünü Okuma
8 Katılım Bankacılığı, Krizler, Reel Sektör İlişkisi ve Ekonomiye Katkıları Okuma
9 Türkiye’de Katılım Bankalarının Finans Sistemindeki Pozisyonu ve Performansı Okuma
10 Katılım Bankacılığı’nda Fon Toplama Yöntemleri Okuma
11 Katılım Bankacılığı’nda Yabancı Kaynak Temini ve Sukuk Okuma
12 Katılım Bankacılığı’nda Fon Kullandırma Yöntemleri Okuma
13 Katılım Bankacılığı’nın Temel Problemleri Okuma
14 Katılım Bankacılığı Stratejisi Okuma
Kaynaklar
Ders Notları
Sağlam Bankacılık Modeli ile Katılım Bankacılığı’na Giriş

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu