Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bankacılık sektörünün karşılaşabileceği risk türleri ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Risk ve Finansal Risk,Finansal Piyasalarda Risk,Kriz ve Finansal Kriz Kavramları,Finansal Krizler 2001 Krizi,Finansal Krizler 2008 Krizi,Risk Türleri,Genel Tekrar,Kredi Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Likidite Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Sermaye Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Operasyonel Risk ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Kur Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Faiz Oranı Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri,Basel I, Basel II ve Basel III Düzenlemeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Risk kavramını ve finansal risk kavramını açıklar. 1 A, C
2. Sistematik ve Sistematik olmayan riskleri tanımlar. 1 A, C
3. Bankaların hedging amaçlı kullanabileceği türev araçları açıklar. 1 A, C
4. Kredi, kur, likidite riski yönetimini açıklar. 1 A, C
5. Risk ölçüm yöntemlerini açıklar. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Risk ve Finansal Risk Okuma
2 Finansal Piyasalarda Risk Okuma
3 Kriz ve Finansal Kriz Kavramları Okuma
4 Finansal Krizler 2001 Krizi Okuma
5 Finansal Krizler 2008 Krizi Okuma
6 Risk Türleri Okuma
7 Genel Tekrar Okuma
8 Kredi Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
9 Likidite Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
10 Sermaye Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
11 Operasyonel Risk ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
12 Kur Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
13 Faiz Oranı Riski ve Risk Ölçüm Yöntemleri Okuma
14 Basel I, Basel II ve Basel III Düzenlemeleri Okuma
Kaynaklar
Ders Notları
Kemal Çağatay Şimşek, Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi ve Ölçüm Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Dilek Leblebici Teker, Bankalarda Operasyonel Risk ve Yönetimi, Literatür Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu