Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur POLAT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur POLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yönetimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları ve özellikle excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Giriş,İşletim Sistemleri-1,Metin Derleyici Programları-1,Metin Derleyici Programları-2,Metin Derleyici Programları-3,Hesap ve Tablolama Programları-1,Hesap ve Tablolama Programları 2,Hesap ve Tablolama Programları-3,Hesap ve Tablolama Programları-4,Sunu Hazırlama Programları-1,Sunu Hazırlama Programları-2,Sunu Hazırlama Programları-3,İnternet ve Bilgi Güvenliği,İnternet ve Bilgi Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi teknolojisi ürünlerinin kullanımı hakkındaki hukuki temele değer biçebilecektir, 1, 10, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6 A, C
İletişim teknolojileri güvenliği hakkında bilgi ve temel kullanım becerisini gösterir, 1, 17, 19, 2, 3 A, C
İşletim sistemleri hakkında bilgi ve temel kullanım becerisini kullanır. 1, 10, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 3, 4, 6 C
Metin derleyici paket programları hakkında bilgi ve temel kullanım becerisini uygular, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C
Hesap ve tablolama programlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C
Sunu hazırlama paket programları hakkında bilgi ve temel kullanım becerisini örnekler, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8 C
İnternet tarayıcı programları hakkında bilgi ve temel kullanım becerisini geliştirir, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4 A, C
Sosyal medya hesaplarını yönetme becerisi gösterir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 A, C
Türkiye’de bilgi sistemleri, buradaki verilerin mahremiyeti ve karşılaşılan zorlukları değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3, 5, 6 A, C
Yazılım programlamadaki temel kavramları, yazılım geliştirme sürecini ve bilgi sistemlerindeki güvenliği özetleyebilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 19, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Giriş
2 İşletim Sistemleri-1
3 Metin Derleyici Programları-1
4 Metin Derleyici Programları-2
5 Metin Derleyici Programları-3
6 Hesap ve Tablolama Programları-1
7 Hesap ve Tablolama Programları 2
8 Hesap ve Tablolama Programları-3
9 Hesap ve Tablolama Programları-4
10 Sunu Hazırlama Programları-1
11 Sunu Hazırlama Programları-2
12 Sunu Hazırlama Programları-3
13 İnternet ve Bilgi Güvenliği
14 İnternet ve Bilgi Güvenliği
Kaynaklar
Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu