Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, güncel bankacılık uygulamalarını detaylı olarak açıklamak, ve bankacılık ürün ve hizmetlerini anlaşılabilir şekilde irdelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi,Mevduatın Tanımı ve Genel Sınıflandırılması,Bireysel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri,Özel Bankacılık,Ticari Bankacılık Ürün ve Hizmetleri,Kredilerin Tanımı ve Sınıflandırılması,Kurumsal Bankacılık,Yatırım Bankacılığı ve Portföy Yönetimi Hizmetleri,Tahvil ve Bono İhraçları,Havale ve Fon Transferi Hizmetleri,Diğer Ürün ve Hizmetler,Türk Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Genel Değerlendirilmesi,BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI ,Bankacılık ve Dış Ticaret; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankacılığın tarihsel gelişimini açıklayabilir. Türkiye bankacılık tarihini anlatabilir. Dünya bankacılık tarihi hakkında bilgi verebilir. 1, 10, 2 C
2. Bireysel ve Özel bankacılık hizmetlerini açıklayabilir. Mevduat tanımı ve Genel sınıflandırılmasını yapabilir. Sigorta ürünleri hakkında değerlendirme yapabilir. 1, 10, 2, 3 C
3. Kredilerin Tanımı ve Genel Sınıflandirilmasını yapabilir. Farklı banka kredilerini açıklayabilir. Diş ticaret ile ilgili banka hizmetleri konusunda yorum yapabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
4. Yatırım Bankacılığı ve hizmetleri konusunda değerlendirme yapabilir. Sermaye piyasası araçları hakkında bilgi verebilir. Tahvil ve bono ihraçları ile ilgili yorum yapabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi
2 Mevduatın Tanımı ve Genel Sınıflandırılması
3 Bireysel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
4 Özel Bankacılık
5 Ticari Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
6 Kredilerin Tanımı ve Sınıflandırılması
7 Kurumsal Bankacılık
8 Yatırım Bankacılığı ve Portföy Yönetimi Hizmetleri
9 Tahvil ve Bono İhraçları
10 Havale ve Fon Transferi Hizmetleri
11 Diğer Ürün ve Hizmetler
12 Türk Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Genel Değerlendirilmesi
13 BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI
14 Bankacılık ve Dış Ticaret
Kaynaklar
Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Mehmet Vurucu,Mustafa Ufuk Arı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2015.
Banka İşlemleri, Alptekin Güney, Beta Yayın, 9.Baskı, Ekim 2015 ; Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Editör:Ferudun Kaya, Beta Yayın,2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu