Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKA VE SİGORTACILIK HUKUKU 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersi Verenler Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bankacılık Kanunu kapsamında, bankacılık işlemleri ve bankaların organizasyon yapısı hakkında bilgi verilmektir. Sigorta düzenlemeleri hakkında temel bilgiler sunmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Finans Kavramı, Finansal Aracılık Kavramı, Banka Tanımı ve Tarihsel Gelişimi,2-Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Temel Kavramlar,3-Mevduat ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler,4-Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketleri,5-BDDK’nın görev, yetki ve sorumlulukları,6-Ara Sınav,7-Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalar,8-TMSF’nin tanımı, TMSF Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları,9-Yatırımlar, Soruşturma ve Kovuşturmalar,10-Sigorta Kavramı ve Sigorta Hukuku,11-Sigorta Ayrımı ve Çeşitleri,12-Sigorta Sözleşmesi,13-Sigorta Sözleşmesi,14-Sigorta Sözleşmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankacılık ve sigortacılık sektörünün yasal işleyişi öğrenir
2. Banka hukuku kavramlarını açıklar.
3. Sigortacılık hukuku kavramlarını açıklar
4. 5411 sayılı banka kanunu çerçevesinde uyulması gereken etik ilkeleri bilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Finans Kavramı, Finansal Aracılık Kavramı, Banka Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
2 2-Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Temel Kavramlar
3 3-Mevduat ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
4 4-Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketleri
5 5-BDDK’nın görev, yetki ve sorumlulukları
6 6-Ara Sınav
7 7-Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalar
8 8-TMSF’nin tanımı, TMSF Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları
9 9-Yatırımlar, Soruşturma ve Kovuşturmalar
10 10-Sigorta Kavramı ve Sigorta Hukuku
11 11-Sigorta Ayrımı ve Çeşitleri
12 12-Sigorta Sözleşmesi
13 13-Sigorta Sözleşmesi
14 14-Sigorta Sözleşmesi
Kaynaklar
Yrd.Doç.Dr.Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4.Baskı Ders Sunumu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 7 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 6 4 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu