Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIM ANALİZİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin finansal piyasaları ve finansal teknikleri anlamaları için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Yapı ve Piyasalar Analizi, Dünyada Sermaye Piyasaları ve Finansal Yapının Bileşenleri,3. Sermaye Piyasaları ve Para Piyasaları Analizi,4. Sermaye Piyasalarında Düzenleyici Otoriteler ve SRO'lar,5. Türkiye'de Sermaye Piyasası ve Kurumları,6. Finansal Yatırım Analizinin Temelleri,7. Finansal Yatırım Araçları,8. Yatırım Analizinde Risk ve Getiri,9. Makro ve Mikro Risk Analizi, Beklenen Getiri ve Risk Kavramları,10. Teknik Analizin Temelleri,11. Temel Analiz ve Değerleme Faktörleri,12. Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi,13. Vadeli Piyasaların Temelleri,14. Finansal Piyasaların Geleceği ve Teknoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1 A
1. Finansal piyasalarla ilgili temel parametreleri tanımlayabilir. 1
1.1 Finansal kavramlarla işlem yapar. 1
1.2 Finansal kavramlarla gerçek yaşam olgularını yorumlar. 1
2. Sermaye piyasalarının işleyiş mekanizmalarını tanır. 1
2.1 Sermaye piyasalarının düzenleyici otoritelerini tanır. 1
2.2 Piyasaların işleyiş mantığını açıklar. 1
3. Finansal yatırım araçlarını tanır. 1
3.1 Yatırım araçlarının fonksiyonlarını tanımlar. 1
3.2 Yatırım araçlarının risk ve getiri parametreleri ile işlem yapar. 1
4. Finansal piyasalarda teknik ve temel analizin temellerini tanır. 1
4.1 Temel analiz işlemleri yapar. 1
4.2 Teknik analiz işlemleri yapar. 1
5. Sabit getirili menkul kıymet ve vadeli piyasaları tanır. 1
5.1 Sabit getirili menkul kıymetlerde risk ve getiri kavramlarını tanır. 1
5.2 Vadeli piyasa işlemlerinin temellerini tanır. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yapı ve Piyasalar Analizi
2 Dünyada Sermaye Piyasaları ve Finansal Yapının Bileşenleri
3 3. Sermaye Piyasaları ve Para Piyasaları Analizi
4 4. Sermaye Piyasalarında Düzenleyici Otoriteler ve SRO'lar
5 5. Türkiye'de Sermaye Piyasası ve Kurumları
6 6. Finansal Yatırım Analizinin Temelleri
7 7. Finansal Yatırım Araçları
8 8. Yatırım Analizinde Risk ve Getiri
9 9. Makro ve Mikro Risk Analizi, Beklenen Getiri ve Risk Kavramları
10 10. Teknik Analizin Temelleri
11 11. Temel Analiz ve Değerleme Faktörleri
12 12. Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi
13 13. Vadeli Piyasaların Temelleri
14 14. Finansal Piyasaların Geleceği ve Teknoloji
Kaynaklar
Ders Notları
Yrd.Doç.Dr. A. Osman Serdar Çıtak ; Finansal Yatırım Analizi. Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu