Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin sigorta sektörü ve sigortacılıkla ilgili gerekli bilgiye ve niteliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hayat sigortacılığının temel kavramları,2. Hayat sigortacılığının tarihçesi,3. Hayat dışı sigortacılığın temel kavramları,4. Hayat dışı sigortacılığın tarihçesi,5. Sigortacılıkta risk kavramı ve yönetimi,6. Katastrofik riskler ve yönetim teknikleri,7. Büyük sayılar kanunu ve sigortacılık alanında kullanımı,8. Reasürans kavramı ve reasürans metotları,9. Hayat sigortacılığının kuramsal temelleri,10. Hayat sigortacılığında taraflar,11. Hayat sigortacılığında üretim,12. Hayat dışı (elementer) sigortalar,13. Hayat dışı (elementer) sigortada üretim,14. Teknolojik gelişmeler ve sigorta sektörü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sigortacılık sektörü ile ilgili temel parametreleri tanımlayabilir. 1, 2 A
1.1 Sigortacılık kavramlarını spesifik olarak tanır. 1, 2 A
1.2 Sigortacılık kavramlarıyla gerçek yaşam olgularını yorumlar. 1, 2 A
2. Sigortacılık sektörünün işleyiş mekanizmalarını tanır. 1, 2 A
2.1 Sigortacılık sektörünün düzenleyici otoritelerini tanır. 1, 2 A
2.2 Sigortacılık işlemlerinin sistematiğini açıklar. 1, 2 A
3. Sigorta ve reasürans piyasalarını tanır. 1, 14, 2, 4 B, D
3.1 Sigorta sektörünün fonksiyonlarını tanımlar. 1, 14, 2, 4 B, D
3.2 Sigorta sektörünün organizasyon ve yönetim yapısını tanır. 1, 14, 2, 4 B, D
4. Sigortacılık sisteminde risk ve hasar işlemlerini tanır. 1, 14, 2, 4 A, B
4.1 Sigorta işlemlerinin yapısını ve organizasyonunu öğrenir. 1, 14, 2, 4 A, D
4.2 Sigorta mekanizmasının yapısı ve işleyişini tanır. 1, 14, 2, 4 A, D
5. Sigorta sektöründe mali yönetim ve denetim fonksiyonlarını tanır. 1, 14, 2, 4 A, B
5.1 Sektörel anlamda hasar ve prim yönetiminin temel kavramlarını tanır. 1, 14, 2, 4 A, D
5.2 Sigorta denetim fonksiyonunun önemini kavrar. 1, 14, 2, 4 A, D
5.3 Sigorta sektöründe risk yönetim kavramı ve uluslararası düzenlemelerin mantığını öğrenir. 1, 14, 2, 4 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hayat sigortacılığının temel kavramları
2 2. Hayat sigortacılığının tarihçesi
3 3. Hayat dışı sigortacılığın temel kavramları
4 4. Hayat dışı sigortacılığın tarihçesi
5 5. Sigortacılıkta risk kavramı ve yönetimi
6 6. Katastrofik riskler ve yönetim teknikleri
7 7. Büyük sayılar kanunu ve sigortacılık alanında kullanımı
8 8. Reasürans kavramı ve reasürans metotları
9 9. Hayat sigortacılığının kuramsal temelleri
10 10. Hayat sigortacılığında taraflar
11 11. Hayat sigortacılığında üretim
12 12. Hayat dışı (elementer) sigortalar
13 13. Hayat dışı (elementer) sigortada üretim
14 14. Teknolojik gelişmeler ve sigorta sektörü
Kaynaklar
Ders Notları
George E. Rejda ve Michael J. McNamara, Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkleri. Nobel Yayıncılık. 12. baskıdan çeviri. Aralık 2015. Yayın no: 1405. Harrington, Scott. E.; Gregory R. Niehaus. Risk Management and Insurance . Second Edition Boston MA Irwin/McGraw-Hill, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 1 2
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu