Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, kredi analizi ve borç yönetimi konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,3.Bankalarda kredi yönetimi,4.Bankalarda risk yönetimi,5.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri,6.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,7.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları,8.Kredi Analizinde Finansal Tablolar,9.Finansal Analiz Teknikleri,10.Finansal Analiz Örnekleri,11.Kamu borçlanması,12.Para politikaları,13.Maliye politikaları,14. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir. 1 A, B
1.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
1.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
1.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
1.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
1.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
2.Bankalarda kredi yönetimini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, B
2.1.Bankalarda kredilendirmenin organizasyonel yapısını açıklar.
2.2.Kredi değerlendirme sürecini açıklar.
2.3.Bankalarda kredi türlerini karşılaştırır.
2.4.Bankacılıkta risk yönetimi ve kredi riskini açıklar.
3.Kredi işlemlerinde paranın zaman değerini uygulayabilecektir. 1, 15, 2, 3, 4 C
3.1.Basit faiz kavramını açıklar.
3.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
3.3.Anüite kavramını açıklar.
4.İşletmelerin finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
4.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
5.İşletme kredi analizinde finansal tabloları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Kamu borçlanmasını değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
6.1.Kamu borçlarının özelliklerini açıklar.
6.2.Borç yönetiminde para ve maliye politikası etkisini açıklar.
6.3.Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkilerini açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Araçlar
2 Finansal Kurumlar
3 3.Bankalarda kredi yönetimi
4 4.Bankalarda risk yönetimi
5 5.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri
6 6.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
7 7.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
8 8.Kredi Analizinde Finansal Tablolar
9 9.Finansal Analiz Teknikleri
10 10.Finansal Analiz Örnekleri
11 11.Kamu borçlanması
12 12.Para politikaları
13 13.Maliye politikaları
14 14. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri
Kaynaklar
Ders Notları
1.Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 2.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları 4.Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık 5.Ekrem Erdem, Bankalarda Kredi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları 6.Metin Erdem, Devlet Borçları, Ekin Basım Yayın

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 161
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu