Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL MATEMATİK 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan ETİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Programın bilmesi gereken matematik hesaplamalarını anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayılar (tek, çift, ardışık, ondalık, rasyonel),Cebirsel İfadeler 1,Cebirsel İfadeler 2,Kümeler,Üslü ifadeler, Köklü Sayılar ve Mutlak Değer,Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler,Basit denklem kurma, birinci dereceden denklemler ,İkinci Dereceden Denklemler ,Oran orantı problemleri,Problemler 1,Problemler 2,Fonksiyonlar 1 ,Fonksiyonlar 2,Basit yüzde hesaplamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sayılarla ilgili belirli hesaplamaları yapabilecektir. 1, 15 A
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem çözümlemelerini gerçekleştirebilecektir. 1, 15 A
3. Oran orantı kavramlarını örneklendirebilecek ve hesaplamalarda ters orantı doğru orantı durumlarını yorumlayabilecektir. 1, 15 A
4. Basit yüzde hesaplamalarını yapabilecek ve bir değişkenin ölçüm sonucu aldığı iki farklı değerde meydana gelen yüzde değişimi göstererek sonucu yorumlayabilecektir. 1, 15 A
5. Cebirsel işlemler yapabilecektir. 1, 15 A
6. Fonksiyonları kullanarak gerekli hesaplamaları yapabilecektir. 1, 15 A
7. Matematik problemlerin denklemlerini kurar ve çözer. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar (tek, çift, ardışık, ondalık, rasyonel) Okuma
2 Cebirsel İfadeler 1 Okuma
3 Cebirsel İfadeler 2 Okuma
4 Kümeler Okuma
5 Üslü ifadeler, Köklü Sayılar ve Mutlak Değer Okuma
6 Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler Okuma
7 Basit denklem kurma, birinci dereceden denklemler Okuma
8 İkinci Dereceden Denklemler Okuma
9 Oran orantı problemleri Okuma
10 Problemler 1 Okuma
11 Problemler 2 Okuma
12 Fonksiyonlar 1 Okuma
13 Fonksiyonlar 2 Okuma
14 Basit yüzde hesaplamaları Okuma
Kaynaklar
Quick Business Math, Steve Slavin, Matematik Yrd.Doç.Dr. Ali Erdoğan, Nobel Yayıncılık.
Temel Matematik, Prof.Dr. Mahmut Kartal, Doç.Dr. Yalçın Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Zafer Kartal, Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu