Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKA MUHASEBESİNE GİRİŞ 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sektörde faaliyet gösteren banka veya diğer mali kuruluşların muhasebe departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, bankacılık muhasebesindeki temel bilgilerin ve belgelerin değerlendirilebilmesi, meslek ile ilgili mevzuatın takip edilebilmesi, banka muhasebe kayıtlarını oluşturabilme yeteneğine sahip meslek elemanı olma becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar ve Bankacılık Hesap Planı,Dönen Değerler,Krediler,Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler,Mevduatlar,Mevduatlar,Diğer Yabancı Kaynaklar,Diğer Yabancı Kaynaklar,Özkaynaklar,Özkaynaklar,Faiz Gelirleri ve Faiz Giderleri,Faiz Gelirleri ve Faiz Giderleri,Faiz Dışı Gelirler ve Giderler,Bilanço Dışı Hesaplar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilecektir 1, 12, 2 A
2. Bankalara özgü tekdüzen hesap planını tanıyacaktır 1, 12, 2 A
3. Bankacılık işlemlerini tanımlayacaktır 1, 12, 2 A
4. Banka muhasebe uygulamalarını kavrayacaktır 1, 12, 2 A
5. Bankalara özgü finansal raporları analiz edecektir 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Bankacılık Hesap Planı
2 Dönen Değerler
3 Krediler
4 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler
5 Mevduatlar
6 Mevduatlar
7 Diğer Yabancı Kaynaklar
8 Diğer Yabancı Kaynaklar
9 Özkaynaklar
10 Özkaynaklar
11 Faiz Gelirleri ve Faiz Giderleri
12 Faiz Gelirleri ve Faiz Giderleri
13 Faiz Dışı Gelirler ve Giderler
14 Bilanço Dışı Hesaplar
Kaynaklar
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Banka Muhasebesi Prof.Dr.Mehmet Hasan Eken Dr.Hüseyin Selimler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 1 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu