Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Vehbi AYVAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilere sigortacılıkla ilgili temel bilgileri aktarmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sigorta ve sigortacılığın tanımı,Risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi.,Sigortalanabilir riskler,Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi,Sigorta Sözleşmesi,,Prim ve Tarife Sistemi,,Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar,,Sigorta İşletmeciliğinde Denetim,Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu,,Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemi,,Bireysel Emeklilik Sistemi.,Reasürans,Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası,Reasürans II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sigorta kavramını anlar. 1 A
2. Türkiye de ve dünyada sigortacılığın tarihini öğrenir. 1 A
3. Sigortalanabilecek riskleri öğrenir. 1 A
4. Sigorta sözleşmesinin unsurlarını öğrenir. 1 A
5. Prim ve tarife sistemlerini öğrenir. 1 A
6. Sektörde bulunan kurum ve kuruluşları öğrenir. 1 A
7. Sigorta İşletmeciliğinde denetimi öğrenir. 1 A
8. Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu öğrenir. 1 A
9. Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemini öğrenir. 1 A
10. Bireysel Emeklilik Sistemini öğrenir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sigorta ve sigortacılığın tanımı Okuma
2 Risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi. Okuma
3 Sigortalanabilir riskler Okuma
4 Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi Okuma
5 Sigorta Sözleşmesi, Okuma
6 Prim ve Tarife Sistemi, Okuma
7 Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, Okuma
8 Sigorta İşletmeciliğinde Denetim Okuma
9 Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu, Okuma
10 Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemi, Okuma
11 Bireysel Emeklilik Sistemi. Okuma
12 Reasürans Okuma
13 Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası Okuma
14 Reasürans II Okuma
Kaynaklar
Prof.Dr.Enver Alper Güvel- Öğr.Gör.Av.Afitap Güvel- Sigortacılık -Seçkin Yayınevi, 2016.
Prof.Dr.Enver Alper Güvel- Öğr.Gör.Av.Afitap Güvel- Sigortacılık -Seçkin Yayınevi, 2016. Thomas W. Rynard, Insurance and Risk Management for State and Local Governments, LexisNexis, 2012. Guillaume Gorge, Insurance Risk Management and Reinsurance, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 10 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu