Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel bankacılık işlemleri üzerinde teorik yapıları açıklanarak, bankacılık uygulamaları üzerinde durmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bankacılık ve Merkez Bankacılığı,Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı,Katılım Bankacılığı ve Ticari Bankacılık,Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri,Temel Kredi Bilgisi,Kurumsal Krediler,Bireysel Krediler,Kredi Kartları ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri,Uluslarararası Bankacılık ve Yabancı Para İşlemleri,Bankalarda Risk Yönetimi,Bankacılıkta Basel Süreci,Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi,Diğer Para ve Sermaye Piyasası Kurumları,Türk Bankacılık Sistemi Hakkında değerlendirmeler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankalar ve bankacılık kavramlarını genel olarak açıklayabilir. a. Banka tanımı ve banka tarihçesini anlatabilir. b. Bankaların sınıflandırmasını yapabilir c. Banka faaliyetlerini açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
2. Merkez Bankacılığı ve diğer banka türlerini açıklayabilir. a. Merkez Bankasının yapılanmasını değerlendirebilir. b. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı konusunda yorumlar yapabilir. c. Katılım ve Ticari Bankacılık arasında karşılaştırma yapabilir. 1, 10, 2 A, C
3. Mevduat Bankacılığı ve Temel krediler konularını analiz edebilir. a. Mevduat konusunda bilgi edinilerek bankaların uygulamalarını karşılaştırabilir. b. Diğer temel banka işlemlerini açıklayabilir. c. Krediler ve ilgili kavramları analiz edebilir. 1, 10, 2, 3 A, C
4. Kurumsal ve Bireysel krediler ile Kredi Kartları konusunda açıklama yapabilir. a. Krediler arasındaki farklar konusunda yorum yapabilir. b. Kredi kartlarının nasıl bir fonksiyon içerdiği konusunda yorum yapabilir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
5. Uluslararası Bankacılık konusunda bilgi verebilir. a. Klasik uluslararası bankacılık hizmetleri konusunda açıklama yapabilir. b. Örgütlenme süreçlerini değerlendirebilir. 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık ve Merkez Bankacılığı
2 Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı
3 Katılım Bankacılığı ve Ticari Bankacılık
4 Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri
5 Temel Kredi Bilgisi
6 Kurumsal Krediler
7 Bireysel Krediler
8 Kredi Kartları ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri
9 Uluslarararası Bankacılık ve Yabancı Para İşlemleri
10 Bankalarda Risk Yönetimi
11 Bankacılıkta Basel Süreci
12 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
13 Diğer Para ve Sermaye Piyasası Kurumları
14 Türk Bankacılık Sistemi Hakkında değerlendirmeler.
Kaynaklar
Banka İşlemleri, Dr.Alptekin Güney, Beta Yayıncılık, 9.Baskı Ekim 2015.
Bankacılığa Giriş, Doç.Dr.Mehmet Yazıcı, Beta Yayıncılık, 3.Baskı, Mayıs 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu