Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIĞA GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumları ve işleyişini anlatmak, bankacılık sektörünün ekonomideki yerini belirlemek dersin öncelikli amaçlarındandır.
Dersin İçeriği Bu ders; Banka kavramı ve bankacılıkla ilgili temel kavramlar,Bankacılığın tarihsel gelişimi,Finansal sistem ve finansal sistemde bankacılığın yeri,Bankaların fonksiyonları ve banka türleri,Bankacılıkta temel ürün ve hizmetler,Bankacılıkta düzenleme_denetleme mekanizmaları ve bankalara yardımcı kuruluşlar,Merkez Bankası, Merkez Bankası’nın bankalar üzerindeki rolü ve önemi,Bankaların karşılaştıkları riskler ve risk yönetimi,Bankaların aktif-pasif yapısı ve yönetimi,Bankaların organizasyon yapıları,Bankaların mali tabloları,Bankacılıkta etik ilkeler,Bankacılığın yasal çerçevesi I,Bankacılığın yasal çerçevesi II ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankacılıkla ilgili temel kavram bilgisine sahip olur. 1, 10 A, C
2. Bankacılık işlemlerinde gerçekleştirilen usul ve esasları tanımlar. 1 A, C
3. Banka türlerini sınıflandırarak açıklar. 1 A, C
4. Merkez Bankasının görev ve amaçlarını bilir. 1, 10 A, C
5. Bankaların organizasyon yapısını ve yönetimini tanımlar. 1 A, C
6. Risk türlerini, riske karşı alınması gereken tedbirleri bilir ve sınıflandırır. 1 A, C
7. Banka bilançolarının aktif pasif yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12 A, C
8. Bankacılıkta etik ilkeleri uygular. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Banka kavramı ve bankacılıkla ilgili temel kavramlar Okuma
2 Bankacılığın tarihsel gelişimi Okuma
3 Finansal sistem ve finansal sistemde bankacılığın yeri Okuma
4 Bankaların fonksiyonları ve banka türleri Okuma
5 Bankacılıkta temel ürün ve hizmetler Okuma
6 Bankacılıkta düzenleme_denetleme mekanizmaları ve bankalara yardımcı kuruluşlar Okuma
7 Merkez Bankası, Merkez Bankası’nın bankalar üzerindeki rolü ve önemi Okuma
8 Bankaların karşılaştıkları riskler ve risk yönetimi Okuma
9 Bankaların aktif-pasif yapısı ve yönetimi Okuma
10 Bankaların organizasyon yapıları Okuma
11 Bankaların mali tabloları Okuma
12 Bankacılıkta etik ilkeler Okuma
13 Bankacılığın yasal çerçevesi I Okuma
14 Bankacılığın yasal çerçevesi II Okuma
Kaynaklar
Takan Mehmet, Bankacılık Teori ve Uygulamaları, Yazıcı Mehmet, Bankacılığa Giriş, Beta

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 16 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu