Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL FİNANS BİLGİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sümeyya ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme finansının temelini oluşturan finanslama, yatırım, sermaye yapısı ve mali analiz konularına ilişkin başlangıç seviyesinde teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finans kavramına genel bir bakış,Finansal piyasalar ve kurumlar,Finansal tablolar, nakit akışı ve vergiler,Finansal tablo analizi,Paranın zaman değeri,Faiz oranları,Tahvil değerlemesi,Risk ve getiri,Hisse senetleri değerlemesi, Sermaye maliyeti,Sermaye bütçelemesinin temelleri,Nakit akış tahmini ve risk analizi,Sermaye yapısı ve kaldıraç,Hissedarlara dağıtımlar: temettüler ve hisse geri satın alımları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Finansal sistem dinamiklerini açıklayacaktır 1, 2, 3 A
2. Finansal piyasa ve kurumları tanımlayacaktır 1, 2, 3 A
3. Finansal tabloları açıklar, değerlendirir ve karşılaştıracaktır 1, 12, 15, 2, 3, 4 A
4. Finansal varlık değerlemesi yapacaktır 1, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4 A
5. Finans ve sermaye piyasa enstrümanlarını tanımlayacaktır 1, 2, 3 A
6. Risk ve getiri kavramlarını açıklayacaktır 1, 2, 3 A
7. İşletmelerin sermaye yapısını analiz edecektir 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finans kavramına genel bir bakış
2 Finansal piyasalar ve kurumlar
3 Finansal tablolar, nakit akışı ve vergiler
4 Finansal tablo analizi
5 Paranın zaman değeri
6 Faiz oranları
7 Tahvil değerlemesi
8 Risk ve getiri
9 Hisse senetleri değerlemesi
10 Sermaye maliyeti
11 Sermaye bütçelemesinin temelleri
12 Nakit akış tahmini ve risk analizi
13 Sermaye yapısı ve kaldıraç
14 Hissedarlara dağıtımlar: temettüler ve hisse geri satın alımları
Kaynaklar
Ders Notları
Brigham, E., & Houston, J. Çev. Ed.:Nevzat Aypek (2014), Finansal Yönetimin Temelleri, Nobel Yayıncılık, Ankara Brealey,R. A.,& Myers, S. C., & Marcus,A.J. Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı (2007), İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 16 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu