Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL MATEMATİK 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hatice ÇAY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Programın bilmesi gereken matematik hesaplamalarını anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayılar (tek, çift, ardışık, ondalık, rasyonel),Basit denklem kurma ve birinci dereceden denklemler,Üslü ifadeler,Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler,Oran orantı problemleri,Ortalama hesaplamaları ve ortalama türleri,Basit yüzde hesaplamaları,Yüzde problemleri,Karışım hesaplamaları,Maliyet hesaplamaları,Kar-zarar hesaplamaları,İskonto hesaplamaları ve iç dış iskonto yöntemleri,Faiz hesaplamaları,İç faiz hesaplamaları ve antisipe hesaplama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sayılarla ilgili belirli hesaplamaları yapabilecektir. 1, 15 A
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem çözümlemelerini gerçekleştirebilecektir. 1, 15 A
3. Oran orantı kavramlarını örneklendirebilecek ve hesaplamalarda ters orantı doğru orantı durumlarını yorumlayabilecektir. 1, 15 A
4. Basit yüzde hesaplamalarını yapabilecek ve bir değişkenin ölçüm sonucu aldığı iki farklı değerde meydana gelen yüzde değişimi göstererek sonucu yorumlayabilecektir. 1, 15 A
5. Maliyet hesaplamalarını gerçekleştirebilecek ve bu çerçevede maliyet ya da satış fiyatı üzerinden fiyat artış hesaplamalarını yapabilecektir. 1, 15 A
6. İç faiz ve antisipe hesap uygulamalarını kullanabilecek ve yorumlayabilecektir. 1, 15 A
7. Vadesinden önce iskonto edilen (kırdırılan) senetlerin bugünkü değerlerini iç ve dış iskonto yöntemiyle hesaplayabilecektir. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar (tek, çift, ardışık, ondalık, rasyonel) Okuma
2 Basit denklem kurma ve birinci dereceden denklemler Okuma
3 Üslü ifadeler Okuma
4 Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler Okuma
5 Oran orantı problemleri Okuma
6 Ortalama hesaplamaları ve ortalama türleri Okuma
7 Basit yüzde hesaplamaları Okuma
8 Yüzde problemleri Okuma
9 Karışım hesaplamaları Okuma
10 Maliyet hesaplamaları Okuma
11 Kar-zarar hesaplamaları Okuma
12 İskonto hesaplamaları ve iç dış iskonto yöntemleri Okuma
13 Faiz hesaplamaları Okuma
14 İç faiz hesaplamaları ve antisipe hesaplama Okuma
Kaynaklar
Quick Business Math, Steve Slavin, Matematik Yrd.Doç.Dr. Ali Erdoğan, Nobel Yayıncılık.
Temel Matematik, Prof.Dr. Mahmut Kartal, Doç.Dr. Yalçın Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Zafer Kartal, Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu