Ana içeriğe atla
55

Dünyada ve ülkemizde genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusunun artması, aynı zamanda geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur.


Bu programın amacı; bu alanda yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemanları yetiştirmektir. Bu eğitimi alan kişi yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma ve boş zamanlarını üretken şekilde değerlendirme konularında aktif çalışır.

Yaşlı bakım teknikeri yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir; günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler; yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar; sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder; yaşlı bireyleri sosyal aktivitelere yönlendirir.

Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ya da özel Huzurevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Aile Danışma Merkezlerinde, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde, Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, gönüllü kuruluşlarda, Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda çalışabilirler.