Ana içeriğe atla
999

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı, ilacın tanıtımı, pazarlanması ve ilaçlara yönelik farmakovijilans gibi geri bildirim mekanizmalarının işletilmesinde önemli bir hizmet grubu olan tıbbi tanıtım elemanlarının ciddi bir mesleki eğitim almaları ve bu alandaki kalifiye eleman eksiğinin karşılanması amacıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Öğrenim süresi iki yıl olup, bu programa ait dersler ve stajlar, ilaç sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.