Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER 2+4 4 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İmmunoloji hakkında temel bilgiler vermek, laboratuarda immunoloji değerlendirmeleri konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1) İmmunolojiye giriş,2) Doğal İmmunite,3) Sonradan kazanılmış immunite,4) İmmun sistem bileşenleri,5) Aşılar,6) İmmunolojik Tanı Yöntemleri1,7) İmmunolojik Tanı Yöntemleri2,8) İmmunohematolojik testler,9) Antiglobulin testler,10) Flow Sitometri,11) Öğrenci sunusu,12) Tümör immunolojisi,13) Kök hücre,14) Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İmmünolojiyi tanımlar. 1, 2, 3 A
2. İmmünolojik testleri yapar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1) İmmunolojiye giriş
2 2) Doğal İmmunite
3 3) Sonradan kazanılmış immunite
4 4) İmmun sistem bileşenleri
5 5) Aşılar
6 6) İmmunolojik Tanı Yöntemleri1
7 7) İmmunolojik Tanı Yöntemleri2
8 8) İmmunohematolojik testler
9 9) Antiglobulin testler
10 10) Flow Sitometri
11 11) Öğrenci sunusu
12 12) Tümör immunolojisi
13 13) Kök hücre
14 14) Tekrar
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Roitt's Temel İmmunoloji kitabı, Çeviren Dr. N. Ilıman

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 28 392
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 392
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 13,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu