Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 1+3 2,5 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Enfeksiyon hastalıklarının tanısında tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının rolünü anlatmak ve enfeksiyon etkenlerinin mikrobiyal tanısında kullanılan yöntemler ve testler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı ve biyogüvenlik kuralları,Bakterilerin yapısı ve bakteriyolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi I,Bakterilerin yapısı ve bakteriyolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi II,Bakteriyolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri I,Bakteriyolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri II,Bakteriyolojide kullanılan identifikasyon testleri,Antimikrobiyal duyarlılık deneyleri,Mantarların yapısı ve mikolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi I,Mantarların yapısı ve mikolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi II,Mikolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri I,Mikolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri II,Mikolojide kullanılan identifikasyon testleri,Parazitlerin yapısı ve parazitolojide kullanılan tanı yöntemleri I,Parazitlerin yapısı ve parazitolojide kullanılan tanı yöntemleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Mikroorganizmaların yapılarını öğrenir. 1, 2 A
2-Tanısal mikrobiyolojide kullanılan yöntemleri bilir. 1, 13 A
3-Temel mikrobiyolojik teknikleri uygular. 1, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı ve biyogüvenlik kuralları
2 Bakterilerin yapısı ve bakteriyolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi I
3 Bakterilerin yapısı ve bakteriyolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi II
4 Bakteriyolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri I
5 Bakteriyolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri II
6 Bakteriyolojide kullanılan identifikasyon testleri
7 Antimikrobiyal duyarlılık deneyleri
8 Mantarların yapısı ve mikolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi I
9 Mantarların yapısı ve mikolojide kullanılan boyama yöntemleri ve mikroskobi II
10 Mikolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri I
11 Mikolojide kullanılan besiyerleri ve kültür yöntemleri II
12 Mikolojide kullanılan identifikasyon testleri
13 Parazitlerin yapısı ve parazitolojide kullanılan tanı yöntemleri I
14 Parazitlerin yapısı ve parazitolojide kullanılan tanı yöntemleri II
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Altındiş M (2013). Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 7th ed.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 28 392
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 392
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 13,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu