Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMATOLOJİ LABORATUVARI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Dr.Öğr.Üye. Yöntem YAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hematoloji laboratuvarındaki uygulamalara hakim tekniker yetiştirmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hematolojiye giriş,2. Hematoloji hastasına yaklaşım,3. Hematopoez,4. Eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonu,5. Lökositler ve hastalıkları,6. Trombositler ve trombosit hastalıkları,7. Koagulasyon sistemi ve bozuklukları,8. Miyeloproliferatif hastalıklar,9. Multiple miyeloma,10. Lenfoproliferatif hastalıklar,11. Lenfoma,12. Hematolojik testler ve önemi,13. Kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği transplantasyonu,14. Kan hücrelerini periferik yayma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hematoloji, hematopoez, eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonunu tanıyacaktır. 1, 2 A
2. Lökosit, trombositler ve trombosit hastalıklar ile lenfomaları saptayacaktır. 1, 12, 2 A
3. Hematolojik testlerini tanıyacaktır. 1, 2 A
4. Periferik yaymayı tanıyacaktır. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hematolojiye giriş
2 2. Hematoloji hastasına yaklaşım
3 3. Hematopoez
4 4. Eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonu
5 5. Lökositler ve hastalıkları
6 6. Trombositler ve trombosit hastalıkları
7 7. Koagulasyon sistemi ve bozuklukları
8 8. Miyeloproliferatif hastalıklar
9 9. Multiple miyeloma
10 10. Lenfoproliferatif hastalıklar
11 11. Lenfoma
12 12. Hematolojik testler ve önemi
13 13. Kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği transplantasyonu
14 14. Kan hücrelerini periferik yayma
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
hematoloji Derneği rehberleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 44
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu