Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere moleküler biyoloji tekniklerinin ana prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1- Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakış,2- Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kuralları,3- Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforez,4- DNA İzolasyonu ve analizi,5- RNA izolasyonu ve analizi,6- Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılması,7- Gen sekanslama,8- Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması,9- Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleri,10- Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemler,11- Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleri,12- Spektroskopik teknikler,13- Hücre kültürü,14- Mikroskopik yöntemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Moleküler biyolojik yöntemlerin kullanım sebeplerini anlatabilecektir. 1, 12, 15, 2 A
2.Moleküler biyolojik yöntemlerin neler olduğunu ve hangi aşamalarla kullanılacağını anlatabilecektir. 1, 12, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1- Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakış Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
2 2- Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kuralları Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
3 3- Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforez Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
4 4- DNA İzolasyonu ve analizi Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
5 5- RNA izolasyonu ve analizi Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
6 6- Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılması Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
7 7- Gen sekanslama Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
8 8- Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
9 9- Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleri Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
10 10- Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemler Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
11 11- Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleri Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
12 12- Spektroskopik teknikler Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
13 13- Hücre kültürü Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
14 14- Mikroskopik yöntemler Öğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Molecular Biology Techniques: An Intensive Laboratory Course (Walt Ream, Katharine G. Field), 1999. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Prof.Dr. Güler Temizkan, Prof.Dr.Nazlı Arda, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu