Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL KLİNİK BİYOKİMYA 2+4 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik Biyokimya laboratuvarındaki uygulamalara hakim tekniker yetiştirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Laboratuvar ölçüm metodları (I),Laboratuvar ölçüm metodları (II),Kan analizleri (I),Kan analizleri (II),Kan analizleri (III),İdrar analizleri ,BOS analizleri ,Transuda ve eksuda,Mide ve duedonum sıvıları ,Üriner sistem taşları analizleri,Hormonlar,Mineraller,Kanser markerlerı,Biyomolekülleri tanıma reaksiyonları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Laboratuvar güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar, Çözelti hazırlama,Laboratuvar organizasyonu ve laboratuvar teknikerinin iş tanımı 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
2.Tıbbi laboratuvar tanımı kapsamı,laboratuvarda kullanılan malzemeler, Laboratuvar kuralları 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
3.Laboratuvar Ölçüm metodları, Laboratuvar ölçüm metotlarını tanıyacaktır 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
4.Kan, idrar BOS ve gayta analizlerini tanıyacaktır, Üriner sistem taşlarının analizi aktaracaktır 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
5.Hormon ve mineral analizi açıklayacaktır, Antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
6.Kalite kontrolü,cihazların bakımı(günlük,haftalık,aylık) ve temizlenmesi, Laboratuvarda yapılan testler 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
7.Analizlerde hata kaynakları, Laboratuvar test sonuçlarının yorumlanması, testlerin birbirleri ile ilişkilerine göre hangi testi tekrarlamalıyız? 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
8.Referans aralığı hesaplanması ve panik değerlerin bildirilmesi; konularını içermektedir 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Laboratuvar ölçüm metodları (I) 2.kaynağın 3.bölümü
2 Laboratuvar ölçüm metodları (II) 2.kaynağın 3.bölümü
3 Kan analizleri (I) 2.kaynağın 4.bölümü
4 Kan analizleri (II) 2.kaynağın 4.bölümü
5 Kan analizleri (III) 2.kaynağın 4.bölümü
6 İdrar analizleri 2.kaynağın 12.bölümü
7 BOS analizleri 3.kaynağın 9.bölümü
8 Transuda ve eksuda 3.kaynağın 10.bölümü
9 Mide ve duedonum sıvıları 3.kaynağın 11.bölümü
10 Üriner sistem taşları analizleri 3.kaynağın 8.bölümü
11 Hormonlar 3.kaynağın 12.bölümü
12 Mineraller 3.kaynağın 17.bölümü
13 Kanser markerlerı 3.kaynağın 14.bölümü
14 Biyomolekülleri tanıma reaksiyonları 3.kaynağın 24.bölümü
Kaynaklar
1. Kilinik Biyokimya, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 2. Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı 3.Baskı, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuvarları İlaveli), Yazar: İdris Mehmetoğlu, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri 4. Lehninger Biyokimyanın İkeleri, Yazarlar: David L. Nelson - Michael M. Cox, Yayınevi: PALME YAYINCILIK, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin, Basım Sayısı: Beşinci baskıdan çeviri 5. Harper Biyokimya, Yazar(lar): Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan 6. Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Yazar: Alan H. B. WU, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya EMERK 7. İnsan Biyokimyası, Marka: Palme Yayıncılık, Yazar: Prof. Dr. Taner ONAT

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu