Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2+4 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi,bakterilerin, virusların, mantarların, helmint ve protozoonların insanlarda yaptığı hastalıklar konusunda bilgi sahibi hale getirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Enfeksiyonların epidemiyolojisi,Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar,Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar,Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar,Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar,Virüsler ve viral hastalıklar,Virüsler ve viral hastalıklar,Mantarlar ve mantar hastalıkları,Mantarlar ve mantar hastalıkları,Mantarlar ve mantar hastalıkları,Protozoon hastalıkları,Protozoon hastalıkları,Helmint ve artropod hastalıkları,Helmint ve artropod hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Enfeksiyonların epidemiyolojisini açıklayabilecektir. 1, 14, 15 A
1.1. Epidemiyolojiyi tanımlar. 1, 14, 15 A
1.2. Biyogüvenlik kurallarını tanımlar. 1, 14, 15 A
2. Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarını tanıyabilecektir. 1, 14, 15 A
2.1. Bakteri yapısını tanımlar. 1, 14, 15 A
2.2. Enfeksiyon yapan bakterileri sıralar. 1, 14, 15 A
2.3. Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini hatırlar. 1, 14, 15 A
3. Viral enfeksiyon hastalıklarını tanıyabilecektir. 1, 14, 15 A
3.1. Virus yapısını tanımlar. 1, 14, 15 A
3.2. Enfeksiyon yapan viruüsleri listeler. 1, 14, 15 A
3.3. Viral enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini hatırlar. 1, 14, 2 A
4. Fungal enfeksiyon hastalıklarını tanıyabilecektir. 1, 14, 15 A
4.1. Mantar yapısını tanımlar. 1, 14, 15 A
4.2. Enfeksiyon yapan mantarları hatırlar. 1, 15, 2 A
4.3. Fungal enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini listeler. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Enfeksiyonların epidemiyolojisi
2 Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar
3 Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar
4 Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar
5 Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar
6 Virüsler ve viral hastalıklar
7 Virüsler ve viral hastalıklar
8 Mantarlar ve mantar hastalıkları
9 Mantarlar ve mantar hastalıkları
10 Mantarlar ve mantar hastalıkları
11 Protozoon hastalıkları
12 Protozoon hastalıkları
13 Helmint ve artropod hastalıkları
14 Helmint ve artropod hastalıkları
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 3 4 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu