Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL MİKROBİYOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımak, bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıkları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikrobiyolojiye giriş,Mikroorganizmaların sınıflandırılması,Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi,Bakteri yapısı ve fizyolojisi,Bakteri genetiği,Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları,Mantarlar ,Parazitler,Virüslerin yapısı ve genetiği,Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları,Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi,Antimikrobiyal ilaçlar,Aşılar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Mikroorganizmaları tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1.Mikroorganizmaları sınıflandırır. 1, 2 A
1.2.Mikroorganizma morfolojisini betimler. 1, 2 A
1.3.Mikroorganizma genetiğini açıklar. 1, 3 A
1.4.Mikroorganizma fizyolojisi ve metabolizmasını açıklar. 1, 2, 3 A
2.Mikroorganizmaların bulaşma ve bundan korunma yollarını özetleyebilecektir. 1, 3 A
2.1.İnsanda bulunan normal florayı açıklar. 1, 2 A
2.2.Mikroorganizmaların bulaşma yollarını tasvir eder. 1, 3 A
2.3.Mikroorganizmalardan korunma yollarını açıklar. 1, 2 A
3.Mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları açıklayabilecektir. 1, 3 A
3.1.Bakteriler ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 2 A
3.2.Virüsler ve yaptığı hastalıkları açıklar. 1, 3 A
3.3.Mantarlar ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 2 A
3.4.Parazitler ve yaptığı hastalıkları açıklar. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojiye giriş Kaynak kitap bölüm: 1-1
2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması Kaynak kitap bölüm: 1-1
3 Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi Kaynak kitap bölüm: 1-2 ve 1-3
4 Bakteri yapısı ve fizyolojisi Kaynak kitap bölüm: 2-6
5 Bakteri genetiği Kaynak kitap bölüm: 2-7
6 Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları Kaynak kitap bölüm: 2
7 Mantarlar Kaynak kitap bölüm: 3-20
8 Parazitler Kaynak kitap bölüm: 3-21 ve 3-22
9 Virüslerin yapısı ve genetiği Kaynak kitap bölüm: 4-23
10 Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları Kaynak kitap bölüm: 4
11 Mikrobiyolojik tanı yöntemleri Kaynak kitap bölüm: 1-4
12 Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi Temel mikrobiyoloji ders notları
13 Antimikrobiyal ilaçlar Kaynak kitap bölüm: 1-5
14 Aşılar Kaynak kitap bölüm: 1-5
Kaynaklar
1. Mikrobiyoloji, William A. Strohl-Harriet Rouse-B.Fisher; Lippincott Illustrated Reviews 2. Aslıhan DEMİRCAN, Temel Mikrobiyoloji Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 2 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 48 48
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 129
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu