Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kalıtsal materyal, hücre ve hücresel olaylar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Canlı ve Canlı Bilimi,Hücre, hücrenin organelleri, hücre iskeleti,Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi,Hücresel Enerji ve Metabolizma,Hücre döngüsü ve bölünme,Mayoz bölünme,Üreme ve Gelişme Biyolojisi,Genetik materyalin yapısı ve çoğalması,Protein sentezi,Mendel Genetiği,Kanser ve Apoptoz,Kalıtsal Hastalıklar,Populasyon Genetiği,İnsan Genom Projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel biyolojik konuları ifade edebilecektir. 1, 2 A
Canlılık ve canlılığı oluşturan yapıları özetleyebilecektir. 1, 2 A
Önemli biyolojik ve hücresel moleküllerin yapım aşamalarını açıklayabilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Canlı ve Canlı Bilimi
2 Hücre, hücrenin organelleri, hücre iskeleti
3 Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi
4 Hücresel Enerji ve Metabolizma
5 Hücre döngüsü ve bölünme
6 Mayoz bölünme
7 Üreme ve Gelişme Biyolojisi
8 Genetik materyalin yapısı ve çoğalması
9 Protein sentezi
10 Mendel Genetiği
11 Kanser ve Apoptoz
12 Kalıtsal Hastalıklar
13 Populasyon Genetiği
14 İnsan Genom Projesi
Kaynaklar
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Editörler: Prof. Dr. Halil Kasap, Prof. Dr. Mülkiye Kasap, ve diğerleri.
Hocanın ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 5 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 8 1 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu