Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LABORATUVAR ALETLERİNİN KULLANIMI VE BAKIMI 2+0 2 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, patoloji, histoloji laboratuvarlarında kullanacak oldukları aletlerin amaç, işleyiş, kullanım ve bakımlarına ilişkin bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Glukotest,Bilirubinometre,PZR-Polimeraz Zincir Reaksiyonu-1,PZR-2,Agaroz Jel Elektroforezi,Santrifügasyon ve Çeşitleri,Santrifügasyon ve Çeşitleri,Otoanalizör,pH metre,Su banyosu ve Sonikatör,Mikroskop,Isıtıcı Bloklar, Çalkalayıcı ve İnkübatörler,Otoklav ve Sterilizatör,Otoklav ve Sterilizatörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Laboratuvarda karşılaşacakları cihazları tanıyabilecektir 1, 2 A
2. Laboratuvar cihazlarının çalışma prensiplerini özetleyebilecektir. 1, 2 A
3. Laboratuvardaki cihazların temizliği ve bakımını açıklayabilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Glukotest
2 Bilirubinometre
3 PZR-Polimeraz Zincir Reaksiyonu-1
4 PZR-2
5 Agaroz Jel Elektroforezi
6 Santrifügasyon ve Çeşitleri
7 Santrifügasyon ve Çeşitleri
8 Otoanalizör
9 pH metre
10 Su banyosu ve Sonikatör
11 Mikroskop
12 Isıtıcı Bloklar, Çalkalayıcı ve İnkübatörler
13 Otoklav ve Sterilizatör
14 Otoklav ve Sterilizatörler
Kaynaklar
Yok
Hocanın ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 44 44
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 62 62
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 256
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu