Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PARENTERAL UYGULAMALAR 1+222
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bahtıgül KUBAT
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bahtıgül KUBAT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere, klinikte uygulamaları için gerekli olan çeşitli becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlığın tanımı- sağlık bakım süreci ve temel kavramlar ,Hasta Güvenliği Uygulamaları- I
(Hasta bilgisi doğrulama, Kan transfüzyonu takip süreci, Kataterizasyon süreci takibi),Hasta Güvenliği Uygulamaları -II
(Yara ve bakımı, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Üriner Sistem Uygulamaları, Solunum Sistemi Uygulamaları, Şok ve Çeşitleri)
,Enfeksiyon Kontrol Uygulamları-I
(Asepsi- Antisepsi- Sterilizasyon- Dezenfeksiyon uygulamaları- El hijyeni ve eldiven Kullanımı, Steril paket açma teknikleri),Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları- II
(Satandart önlemler ve izolasyon Uygulamaları, Tıbbi atık yönetimi, Çalışan güvenliği),Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları-III
(Çalışan Güvenliği, Delici kesici alet yaralanmaları, Uygulanması gereken prosedürler),Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi ,Paranteral İlaç Kullanım bilgisi ,Damar yolu açılması ve Kan alma tekniği ,İntravenöz ilaç uygulamaları (İntravenöz katater takma- çıkarma, serum takma çıkarma, serum çeşitleri),İntramüsküler ve subkutan ilaç uygulamaları ,Lokal ilaç Uygulamaları (Rektal ilaç uygulama, Kulak-Göz- Burun ilaç uygulamaları),Kan şekeri Ölçümü,Üriner katater takma- çıkarma ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Eğitim ve mesleki hayatında sağlıklı/hasta bireye tedavi ve bakımı sırasında öğrendiği temel becerileri uygulayabilecektir.1, 15, 2, 3A
1.1.Anlatılan uygulamaların önemini ve hangi durumlarda uygulanabileceğini açıklar.1, 15, 2, 3A
1.2.Anlatılan becerilerin işlem basamaklarını sıralar.1, 2, 3A
1.3.Becerileri maket üzerinde uygular.1, 15, 2, 8
2.1.Solunum değerlendirmesi yapar.1, 2, 3A
2.2.Tansiyon ölçer.1, 2, 4, 6A
3.3.İntramüsküler ilaç uygular.1, 2, 4A
2. Yaşam bulgularının değerlendirebilecektir.1, 2, 3A
2.1. Nabzı değerlendir.1, 2, 4, 6A
2.3. Vücut ısısını ölçer.1, 2, 4A
3. Oral ve paranteral uygulamaları yapabilecektir.1, 2, 4, 6A
3.1. Oral ilaç verir.1, 2, 4A
3.2. İntravenöz ilaç verir.1, 2, 4, 6A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlığın tanımı- sağlık bakım süreci ve temel kavramlar Sunumlar
2Hasta Güvenliği Uygulamaları- I
(Hasta bilgisi doğrulama, Kan transfüzyonu takip süreci, Kataterizasyon süreci takibi)
Sunumlar
3Hasta Güvenliği Uygulamaları -II
(Yara ve bakımı, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Üriner Sistem Uygulamaları, Solunum Sistemi Uygulamaları, Şok ve Çeşitleri)
Sunumlar
4Enfeksiyon Kontrol Uygulamları-I
(Asepsi- Antisepsi- Sterilizasyon- Dezenfeksiyon uygulamaları- El hijyeni ve eldiven Kullanımı, Steril paket açma teknikleri)
Sunumlar
5Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları- II
(Satandart önlemler ve izolasyon Uygulamaları, Tıbbi atık yönetimi, Çalışan güvenliği)
Sunumlar
6Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları-III
(Çalışan Güvenliği, Delici kesici alet yaralanmaları, Uygulanması gereken prosedürler)
Sunumlar
7Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi Sunumlar
8Paranteral İlaç Kullanım bilgisi Sunumlar
9Damar yolu açılması ve Kan alma tekniği Sunumlar
10İntravenöz ilaç uygulamaları (İntravenöz katater takma- çıkarma, serum takma çıkarma, serum çeşitleri)Sunumlar
11İntramüsküler ve subkutan ilaç uygulamaları Sunumlar
12Lokal ilaç Uygulamaları (Rektal ilaç uygulama, Kulak-Göz- Burun ilaç uygulamaları)Sunumlar
13Kan şekeri ÖlçümüSunumlar
14Üriner katater takma- çıkarma Sunumlar
Kaynak
Dersin sonunda öğrencilere anlatılan konularla ilgili ders notu verilecektir.
*Ay F, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011 *Aşti T, Karadağ A, Klinik Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011 *Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.; Fundamentals of Nursing. Lipincott Company, Philadelphia,second edition,2007 *Sabuncu, N., Alpar, Ş., Özdilli, K ve ark. Edt: N. Sabuncu. Hemşirelik Bakımında ilke ve uygulamalar. Alter Yayınevi,2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
X
0
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
X
0
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu