Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Eceberil ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi,İletişim Hatalarının Önlenmesi,Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri,Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini açıklayabilmesi1, 2, 3A
2. Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kalite iyileştirmede kullanılan teknikleri tanımlayabilmesi1, 2, 3A
3. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları tartışabilmesi1, 12, 14, 2, 3A, C
4. Tıbbi hata bildiriminin önemine inanabilmesi1, 12, 14, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği‘’Tıbbi Hata’’ ve ‘’Malpraktis’’ anahtar kelimeleri ile Google’da yapılan arama sonuçlarının incelenmesi
2Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar1. kaynağın okunması
3Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri2. kaynağın okunması
4Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi1. kaynağın 84-89. sayfalarının okunması
5Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri'’Uygulama alanlarınızda iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz süreçler nelerdir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
6Tıbbi Hatalar ve Nedenleri‘’Ordersız İlaç Uygulama Kültürü’’ Örnek Olayının İncelenmesi
7Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ’Rapor Etme İşinden Olursun’’ Örnek Olayının İncelenmesi
8Hasta Güvenliği‘’Sözel İstem’’ Örnek Olayının İncelenmesi
9Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü4. kaynağın 237-311. sayfalarının okunması
10İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri’İlacın Etkisi Geçse de Kullanılır? Örnek Olayının İncelenmesi
11İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi3. kaynağın 62.-82. sayfalarının okunması
12İletişim Hatalarının Önlenmesi‘’Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimini geliştirmek için neler yapılabilir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
13Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri3. kaynağın 83-95. sayfalarının okunması
14Çalışan Güvenliği''Dikkatsizliğin Bedeli’’ Örnek Olayının İncelenmesi
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Sim Yayıncılık. 2. Çavuş MF, Gemici E. (2013). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 238-257. 3. Alcan, Z., Tekin, DE., Civil, SÖ. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, İstanbul: Nobel Yayıncılık. 4. Alcan, Z., Aksoy, A., Civil, B., Tekin, DE., Ekim, R., Civil, SÖ., Doğar, T., Çakar, V. (2010). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
X
0
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
X
0
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu