Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL KİMYA2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKimya Biliminde yer alan süreçler, kullanılan kavramlar ve hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Madde ve maddenin özellikleri, madde miktarı ölçümü ve SI birim sistemleri.,2. Atomun yapısı ve periyodik cetvel.,3. Bileşiklerde isimlendirme.,4. Kimyasal bağlanma ve kimyasal bağ türleri.,5. Mol kavramı ve kimyasal reaksiyonlarda stokiometri.,6. Bileşiklerde bileşen yüzdelerinin bulunması,7. Molekül formüllerinin bulunması: Basit ve molekül formül kavramları,8. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumu,9. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-1.,10. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-2, sıvılar ve katılar-1.,11. Çözelti ve çözünme kavramı, çözeltilerde derişim hesaplamaları.,12. Sulu çözeltilerde asit-baz tepkimesi.,13. Radyoaktif maddeler ve radyoaktivite.,14. Organik kimya.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kimyanın temel ilkeleri ve teorik esaslarını sıralayabilecektir.1, 15, 2, 3A
2. Kimyasal denklemleri tanımlayabilecektir.1, 15, 2A
3. Kimyanın temel yasalarını özetleyebilecektir.1, 15, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Madde ve maddenin özellikleri, madde miktarı ölçümü ve SI birim sistemleri.
22. Atomun yapısı ve periyodik cetvel.
33. Bileşiklerde isimlendirme.
44. Kimyasal bağlanma ve kimyasal bağ türleri.
55. Mol kavramı ve kimyasal reaksiyonlarda stokiometri.
66. Bileşiklerde bileşen yüzdelerinin bulunması
77. Molekül formüllerinin bulunması: Basit ve molekül formül kavramları
88. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumu
99. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-1.
1010. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-2, sıvılar ve katılar-1.
1111. Çözelti ve çözünme kavramı, çözeltilerde derişim hesaplamaları.
1212. Sulu çözeltilerde asit-baz tepkimesi.
1313. Radyoaktif maddeler ve radyoaktivite.
1414. Organik kimya.
Kaynak
Öğretim üyesinin kendi notları.
1. General Chemistry: Principles and Modern Applications/ Petrucci, Harwood, Herming Palme Yayınları(10th Edition). 2. General,Organic, and Biological Chemistry/Janica Gorzynski Smith-McGrawHill Comp. 3. Chemistry/Timberlake-11th ed.-Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu