Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık kurumlarında çalışan personelin hastane çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmalarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,,Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,,Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, ,İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni,,Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,,İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim. , Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,,Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma,,Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarma,İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,,Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş kazası ve meslke hastalıklarından korunma yönetmelerini tanımlar.1, 14, 15A
2. Yangın ve Yangından korunma yöntemlerini tanımlar.1, 14, 4A
3. Hastane enfeksiyonları ve korunma yöntemlerini tanımlar.1, 14, 4A
4. Radyasyon kavramları ve korunma yöntemlerini açıklar1, 14, 4A
5. Tıbbi atıklarının çeşitleri,depolanması ve bertaraf yöntemlerini tanımlayabilir.1, 15, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
2Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
3Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
4 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
5İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
6Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni,
7Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
8 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
9İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.
10 Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
11Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma,
12Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarma
13İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
14Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.
Kaynak
1. Sağlık Çalışanların sağlığı kongresi kitapları 2. Trakya Üniversitesi radyasyondan korunma kitapcığı. 3. Radyasyon güvenliği yönetmeliği. 4. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.
Eğitim Sunuları Öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu