Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI II 0+12 6 12,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarında sık kullanılan konvansiyonel boyaların uygulaması, boya hatalarının çözümlenmesi ve rutin işleyişin bilinmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Mikroskopu tanıtma, mikroskop altında elde edilen kesitleri inceleme,2. Hafta: Mikrotomdan kesit alma,3. Hafta: Deparafinizasyon, rehidrasyon ve histokimyasal boyamaya giriş,4 Hafta: Histokimyasal boyama,5. Hafta: Histokimyasal boyama,6. Hafta: Sitolojik boyama, sitolojik preperat hazırlama,7. Hafta: Jinekolojik sitolojik preperat hazırlama, boyama yöntemleri,8. Hafta: Kemik iliği, kemik dokuları vb. sert dokuları örnekleme yöntemleri,9. Hafta: İmmünohistokimyasal boyama,10. Hafta: İmmünohistokimyasal boyama,11. Hafta: Lam, blok arşivi düzenleme,12. Hafta: Patoloji laboratuvarında rutin işleyiş,13. Hafta: Patoloji laboratuvarında rutin işleyiş,14. Hafta: Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Histokimyasal boyaları tanımlayabilecektir. 1, 2, 4 A
2. İmmunohistokimyasal boyaları tanımlayabilecektir. 1, 2, 4 A
3. Patoloji laboratuvarında rutin işleyişi tanımlayabilecektir. 1, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Mikroskopu tanıtma, mikroskop altında elde edilen kesitleri inceleme
2 2. Hafta: Mikrotomdan kesit alma
3 3. Hafta: Deparafinizasyon, rehidrasyon ve histokimyasal boyamaya giriş
4 4 Hafta: Histokimyasal boyama
5 5. Hafta: Histokimyasal boyama
6 6. Hafta: Sitolojik boyama, sitolojik preperat hazırlama
7 7. Hafta: Jinekolojik sitolojik preperat hazırlama, boyama yöntemleri
8 8. Hafta: Kemik iliği, kemik dokuları vb. sert dokuları örnekleme yöntemleri
9 9. Hafta: İmmünohistokimyasal boyama
10 10. Hafta: İmmünohistokimyasal boyama
11 11. Hafta: Lam, blok arşivi düzenleme
12 12. Hafta: Patoloji laboratuvarında rutin işleyiş
13 13. Hafta: Patoloji laboratuvarında rutin işleyiş
14 14. Hafta: Genel tekrar
Kaynak
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 7th Edition
Usubütün, Alp (2017), Patoloji ve Laboratuvarını Anlama Kılavuzu, Ankara, Nobel Tıp

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 12 168
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 14 4 56
Toplam İş Yükü (Saat) 348
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 12,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu