Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ferhat ÖZDEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel patoloji konuları, organ ve sistemlerde hastalık oluşumuna neden olan yapısal değişiklikler ve fonksiyonel bozukluklar ile bunların nedenleri ve oluşum mekanizmalarını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Patolojiye giriş ve lab teknikleri,2. Hücre Zedelenmesi: Genel Mekanizmalar,3. Hücresel Adaptasyon Bozuklukları: Atrofi, Hipertrofi, Hiperplazi, Metaplazi ve Displazi,4. Hücresel adaptasyon bozukluklarının kliniğe yansıması,5. Hücre Ölümü: Apoptoz-Nekroz,6. İltihap Tanımı, Tipleri ve Belirtileri,7. Akut İltihap: Vasküler ve Hücresel Reaksiyonlar,8. Akut iltihap ve Mediatörler,9. Kronik İltihap,10. Hücre İçi Birikimler,11. Neoplazinin Tanımı ve Sınıflandırılması,12. Benign ve Malign Neoplazmların Özellikleri ve Sınıflandırılması,13. Neoplazide Etiyoloji,14. Neoplazide yayılma ve metastaz,; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Patolojinin temel konularını özetler. 1, 10, 2, 3 A
2. Zedelenmeye karşı hücrenin verdiği uyum yanıtlarını bilir. 1, 10, 3 A
3. Patoloji Laboratuvar uygulamalarında kullanılan yöntemleri açıklar. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Patolojiye giriş ve lab teknikleri
2 2. Hücre Zedelenmesi: Genel Mekanizmalar
3 3. Hücresel Adaptasyon Bozuklukları: Atrofi, Hipertrofi, Hiperplazi, Metaplazi ve Displazi
4 4. Hücresel adaptasyon bozukluklarının kliniğe yansıması
5 5. Hücre Ölümü: Apoptoz-Nekroz
6 6. İltihap Tanımı, Tipleri ve Belirtileri
7 7. Akut İltihap: Vasküler ve Hücresel Reaksiyonlar
8 8. Akut iltihap ve Mediatörler
9 9. Kronik İltihap
10 10. Hücre İçi Birikimler
11 11. Neoplazinin Tanımı ve Sınıflandırılması
12 12. Benign ve Malign Neoplazmların Özellikleri ve Sınıflandırılması
13 13. Neoplazide Etiyoloji
14 14. Neoplazide yayılma ve metastaz
15
Kaynak
Öğretim Üyesinin Ders Notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu