Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI I 0+12 6 12,0
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması,mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta : Patoloji laboratuvarında güvenlik kuralları Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları,2.Hafta : Patoloji laboratuvarında kullanılan alet makina ve cam malzemeler,3.Hafta : Patoloji laboratuvarında kullanılan alet makina ve cam malzemeler,4.Hafta : Patolojide işleyiş,5.Hafta : Makroskobi odasında çalışma kuralları Makroskobide kullanılan kimyasallar,6.Hafta : Makroskopik tanımlar Endoskopik biyopsi, iğne biyopsi, deri biyopsi, safra kesesi,7.Hafta: Otomatik ve manuel doku takibinin uygulanması,8.Hafta : Farklı özellikteki dokuların bloklanması,9.Hafta : Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri, dikkat edilmesi gereken kurallar,10.Hafta : Mikrotomdan kesit alınması,11.Hafta : Mikrotomdan kesit alınması,12.Hafta : Frozen kesit alımı ve Frozen cihaz kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar,13.Hafta : H&E boyama,14.Hafta : Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
2.Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta : Patoloji laboratuvarında güvenlik kuralları Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları
2 2.Hafta : Patoloji laboratuvarında kullanılan alet makina ve cam malzemeler
3 3.Hafta : Patoloji laboratuvarında kullanılan alet makina ve cam malzemeler
4 4.Hafta : Patolojide işleyiş
5 5.Hafta : Makroskobi odasında çalışma kuralları Makroskobide kullanılan kimyasallar
6 6.Hafta : Makroskopik tanımlar Endoskopik biyopsi, iğne biyopsi, deri biyopsi, safra kesesi
7 7.Hafta: Otomatik ve manuel doku takibinin uygulanması
8 8.Hafta : Farklı özellikteki dokuların bloklanması
9 9.Hafta : Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri, dikkat edilmesi gereken kurallar
10 10.Hafta : Mikrotomdan kesit alınması
11 11.Hafta : Mikrotomdan kesit alınması
12 12.Hafta : Frozen kesit alımı ve Frozen cihaz kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar
13 13.Hafta : H&E boyama
14 14.Hafta : Genel tekrar
Kaynak
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 7th Edition
Usubütün, Alp (2017), Patoloji ve Laboratuvarını Anlama Kılavuzu, Ankara, Nobel Tıp

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 12 168
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 14 4 56
Toplam İş Yükü (Saat) 353
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 12,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu